Üdvözöljük honlapunkon!

Bízunk benne, hogy hamar megtalálja a keresett információt! Kérjük, mondjon el egy fohászt közösségünkért! 

“Jézus, Isten Fia! Te hívod a megkeresztelteket, hogy „evezzenek a mélyre”, bejárva az életszentség útját. Szítsd fel szívünkben a vágyat, hogy a Te szereteted hatalmának tanúi legyünk a világban! Tölts el Lelked ajándékaival, hogy egyre inkább hasonuljunk hozzád, és Téged jeleníthessünk meg a világban! Ámen.”

Budafok-Belvárosi Plébánia
Adószám: 19819497-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-22472276

Budafok-Belváros Egyházközségi Alapítvány
Adószám: 18058527-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-20098245

Plébános: Ailer Gáspár atya

.

A hét idézete:

“A hit út. Megyek egy turista ösvényen, és egyszerre elfogynak a jelzések. Nincs más esélyem, csak eddigi tapasztalataim és a hitem, hogy hazatalálok. Ez az adventi vándorlás. A pusztában készíti most Isten az utat. Nem járható, kitaposott ösvényre hív, hanem egy olyan útra, ahol nekem is meg kell emelnem a szikladarabokat. Csak így haladhatok előre. Ahogy haladunk, maga az út is átalakul. A göröngyös egyenessé lesz.

Különös, hogy Byung-Chul Han, A szép megmentése című művében azt írja, hogy a mai kor jellemzője a simaság. Nem csak a telefon képernyőjét simogatjuk, de számos modern szobor is éppen simaságában tetszik az embereknek. Pedig klasszikus értelemben a szép a jó, ami viszont küzdést, ellenállást, erőfeszítést igényel. A szép által megrendültség születik bennünk, míg a digitális megjelenés, a touchscreen csak a pozitivitást adja, leválasztva mindenről, ami megrendítő. Lájkoljuk.

Keresztelő János sima útja a mi megrendülésünk, megfeszülésünk, az ásó által feltört tenyerünk: a megelőző munka, ha úgy tetszik a pro-fán, a templomi szentség előtti tett, amitől készekké leszünk arra, hogy belerendüljünk az Isten szavába. Ha nem járjuk végig a pro-fán utat, akkor nem jutunk el a fanumig, azaz a szent helyig.

Az adventi várakozás nem azt jelenti, hogy eltelik az idő karácsonyig, hanem, hogy betelik az idő. Nem mi töltjük be. Sőt, az az igazság, hogy mindig készületlenek maradunk. De mi magunk kicsit ösvénnyé válunk, miközben várakozunk.

Isten vár. Nem elvár tőlünk valamit, hanem bevár minket, útépítőket. Mivel vár ránk, ezért el is jött egyszer közénk: nem álomban, hanem az istálló, a vándor élet valóságában.

Még az emberi kapcsolatok is olyanok, hogy a barátom, a feleségem, a férjem is baráttá válik minden nap. Alakulunk vándorlásaink közben, újból és újból esélyt kapunk arra, hogy megszeressük egymást. Jézus is úgy jön el az életünkbe, hogy minden várakozásunk egyre jobban közel hozza őt. És évről-évre, talán egyre kevésbé “elvárjuk” őt, inkább észrevesszük: mennyire nagy türelemmel vár, bevár minket, mint egy óriás apuka pöttöm gyermekét, amikor az ötöt lép egy lépés alatt.” (Ismereten szerző)

Aktuális

Kitekintő

27nov
2022

A kritika kultúrája 1.

A megerősítés, buzdítás mellett a kritika is fontos szerepet tölt be kapcsolatainkban és társadalmunk életében. De vajon hogy viszonyulunk hozzá? És hogyan válhatna még inkább a fejlődésünk eszközévé?Ezzel a témával foglalkozik Tóth Pál a Fokolare mozgalomnak az Új Város nevű honlapján

“Az ember alapvetően együttműködő természetéhez tartozik, hogy ügyes-bajos dolgaink végzése közepette segítő célzattal kiigazítjuk egymást. Életünk elképzelhetetlen lenne a mellettünk élő társunk megerősítő és korrigáló észrevételei nélkül. Az esetek többségében ezt természetesnek tartjuk és jóindulatú megnyilvánulásnak könyveljük el. „Ne menj arra, mert ott süppedős a talaj!”, „Ez nem biztos, hogy ehető, meg kéne vizsgáltatni”. Másképpen reagálunk, amikor a kiigazítás az énünket vagy a viselkedésünket érinti: „Miért nem adod át a helyedet?”, „Nem kellett volna mindjárt a legdrágábbat megvenni!”. Ilyenkor előbújik mimóza természetünk, és picit vagy nagyon megsértődünk!. Tovább>>>

19nov
2022

Hogyan állhatunk helyt a nehézségek idején?

Növekedés nehézségek idején címmel tartottak kerekasztal-beszélgetést november 17-én, csütörtökön este a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán Papp Miklós görögkatolikus pap, az intézmény Erkölcsteológia Tanszékének vezetője, Somogyiné Petik Krisztina tanszékvezető pszichológus, valamint Kézdy Anikó, az intézmény docense, ugyancsak pszichológus részvételével.

“Nem csak mi vagyunk felruházva pszichológiai adományokkal, hogy meg tudjunk küzdeni a nehézségekkel, hanem maga a léthelyzet, az élet van megváltva, azaz: nincs kegyelem nélküli élethelyzet. Nincs ilyen sötétség, elhagyatottság, gyász, megalázottság. Nem szabad tehát félnünk ezektől az élethelyzetektől, merjünk belemenni, mert ezek is meg vannak váltva, ezekben is ott van a Jóisten, működik a kegyelme. Az a sötétség, amit Krisztus átélt a kereszten – „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem” –, olyan sötétség, amit soha, egyikünk sem fog átélni, „mert legalább már ez a Krisztus ott van velünk”. Nagyon lényeges az is, hogy ha meg vagyunk váltva, ez azt jelenti, ezekben a megfeszített élethelyzetekben is tudunk szeretettel viselkedni.” Tovább a tudósításra. 

3nov
2022

Bemutatták a Vatikánban a szinodális folyamat kontinentális szakaszának munkadokumentumát

Október 27-én mutatták be a Vatikánban a püspöki szinódus tizenhatodik rendes közgyűlése kontinentális szakaszának munkadokumentumát (Documento di lavoro per la Tappa Continentale, DTC), amelynek mottójául Izajás próféta felszólítását választották: „Tedd tágassá sátradban a helyet…” (Iz 54,2)

Diocesan Questionnaire in preparation for the 2023 Synod - DIOCESE of DUNKELD

A dokumentum hangsúlyozza, hogy „az Egyház minden intézménye arra hivatott, hogy feltegye saját maga számára azt a kérdést, hogyan integrálhatja a szinodalitás iránti törekvést funkcióinak és küldetésének gyakorlásába” (DTC 80). A dokumentum rámutat arra is, hogy a szinódus ugyan esemény, a szinodalitás viszont lét- és gondolkodásmód, vagyis egy folyamat, ami nem ér véget 2024-ben: „megtanulunk együtt járni és együtt helyet foglalni, hogy megtörjük az egy kenyeret, hogy mindenki megtalálja a helyét. Mindenki meghívást kap arra, hogy részt vegyen ezen az úton, senki sincs kizárva. Tovább>>>

Hírek

5dec
2022

heti hirdetés

1. Advent idejében hétköznap reggel fél 7-kor vannak a rorate szentmisék. A most következő kedden és szerdán reggel távollétemben egy vendég atya fog misézni. 

2. December 8-a  Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe lesz. Ezért csütörtökön este 6 órakor lesz ünnepi szentmise. Ezen a napon nem lesz hajnali rorate szentmise. 

3. Jövő hétvégén, a Karácsonyra történő lelki előkészület jegyében, Juhos Ferenc verbita atya tart elmélkedéseket a szombat esti és a vasárnapi fél 12-es szentmisében. Szeretettel várunk mindenkit!

4. Jövő vasárnap (december 11-én) a Prohászka Ottokár Cserkész Csapat Mikulás napi programot szervez. A rendezvényre várják a plébániai közösség kisgyermekes családjait. A napot a vasárnap reggel 8 órás misével indítják, majd a gyerekekkel elmennek egy kisebb túrára a Kamaraerdőbe. 12:30-tól várják kézműves programra a családok többi tagját is a Cserkészotthonba, a Plébánia utca 2. szám alá. A program költsége 750.- Ft gyermekenként.

5. Adventi tartós élelmiszer gyűjtés indítunk a szegény emberek számára december 18-ig. A felajánlott élelmiszereket le lehet adni a plébánia irodájában, vagy a templomban a Szűz Mária oltárnál kérjük elhelyezni. Köszönjük az adományokat!

29nov
2022

27nov
2022

heti hirdetés

1. Advent idején a (rorate) szentmisék hétfőn, kedden, szerdán és pénteken lesznek, reggel fél hétkor.

2. Aki az ez évi  egyházi hozzájárulását még nem fizette be, az megteheti az irodánkban illetve a  sekrestyében.

4. A felnőtt katekézis tovább folytatódik a plébánián (nem a templomban)  hétfőn és csütörtökön este 7-től 8-ig. Erre 14 éves kortól bárki jöhet, szeretettel várunk mindenkit!

5. Adventi előkészületi naptárak elvihetők a templom előteréből.

Kik vagyunk?

Történetünk

Budapest XXII. kerületében a Budafok-belvárosi Szent Lipót Templom története, mintegy háromszáz évre nyúlik vissza. Az egykori Promontorium 1739-ben szerveződött önálló zsellérközséggé. A hívek a Savoyai kastély “Segítő Szűz” tiszteletére szentelt kis kápolnájába jártak szentmisére. A gyorsan fejlődő település hamar kinőtte a korábban fogadalmi templomként épített Szent Péter és Pál kápolnát is. Az akkori kegyúr, Mária Terézia, jelentős segítségével, a kastély közelében 1753-ban letették a templom alapkövét. Még több információ az egyházközség történetéről…

Templomunk védőszentje, Szent Lipót

A történelemben, mint III. (Babemberg) Lipótot ismerjük. A bajor származású (Leopold III. von Babenberg), a “kegyes őrgróf” (der milde Markgraf) 1073 körül született az Alsó-ausztriai Gars-ban. Vallásos nevelésben és igen kemény erkölcsök mentén nevelkedett. Még több információ templomunk védőszentjéről…

Szakrális helyeink

 • Kálvária
  A Fekete-hegy (pontosabban domb) 140 méteres magasságával meghatározó pont Promontor-Budafok esetében. Tovább
 • Szent Lipót templom
  A kis barokk templom 1755 őszére készült el. Tovább
 • A Szent Péter és Pál kápolna
  A település első kőből épült temploma a Waidlberg (Erdőshegy) lábánál épült a község legkorábbi temetőjében. Tovább
 • Törley Mauzóleum
  A belső kerületek felől Budafokra látogató első élménye a 159 méter magas Udvarhegy tetején álló, s már messziről látható Törley mauzóleum. Tovább

Hitélet

Szentmisék és gyóntatás

ÁLTALÁNOS MISEREND

 

 

GYÓNTATÁS

A vasárnapi szentmisék előtt 20 percce

Elsőpénteken a szentmise előtt 20 perccel

 

Hittanok

PLÉBÁNIAI HITOKTATÁS A 2020 -2021-AS TANÉVBEN

Kapcsolat

Telefon: (+361)-226-0984 Email:  szentlipotplebania@gmail.com Hivatalos órák: Hétfő, Szerda és Péntek: 15:30-17:30 Kedd: 9:00-11:00 Csütörtök szünnap Anyagi támogatás Anyakörnyi kivonatok, családfakutatás Egyházi ajánlás A honlappal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat itt várjuk:  lipothonlap@gmail.com