Üdvözöljük honlapunkon!

Bízunk benne, hogy hamar megtalálja a keresett információt! Kérjük, mondjon el egy fohászt közösségünkért! 

„Jézus, Isten Fia! Te hívod a megkeresztelteket, hogy „evezzenek a mélyre”, bejárva az életszentség útját. Szítsd fel szívünkben a vágyat, hogy a Te szereteted hatalmának tanúi legyünk a világban! Tölts el Lelked ajándékaival, hogy egyre inkább hasonuljunk hozzád, és Téged jeleníthessünk meg a világban! Ámen.”

Budafok-Belvárosi Plébánia
Adószám: 19819497-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-22472276

Budafok-Belváros Egyházközségi Alapítvány
Adószám: 18058527-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-20098245

Plébános: Ailer Gáspár atya

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A hét idézete:

Most közeledünk ahhoz a legszentebb naphoz, amelyen Krisztus szenvedésére és halálára emlékezünk. Próbáljuk meg hát értelmünket ezzel a fenséges gondolattal kitölteni. Próbáljunk meg – ha ez nagyon nehéz is – most félretenni minden más gondolatot, megtisztítani elménket mindentől, ami átmeneti, ideiglenes és földi, és mi Örök Főpapunk múlhatatlan áldozatával foglalkozni – azzal az áldozattal, mely egyszer s mindenkorra teljesedett be a Kálvárián, örökké megmarad, erejében és kegyelmében mindig jelen van köztünk, és mindig hálával és félelemmel telve kell emlékeznünk rá. De különösen most, amikor az évnek az arra vonatkozó időszaka közeledik. Nézzünk fel arra, Aki fölemeltetett, hogy minket magához öleljen, és együtt és külön-külön Hozzá fölemeltetve emelkedjünk egymáshoz is, hogy megérthessük és átérezhessük: megváltott minket együtt és külön-külön, s ha nem szeretjük egymást, akkor nem szerethetjük Őt sem, aki életét adta értünk.” (Newman bíboros)

Aktuális

Kitekintő

19márc
2023

Miféle szeretet?

A Vigilia folyóirat és a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia meghívott előadók közreműködésével vitaest-sorozatot indított a szeretet-igazság fogalompár kapcsolatrendszeréről. A március 14-i első alkalmon a Párbeszéd Házában Bagdy Emőke pszichológus, Gryllus Dániel zeneszerző és Varga László püspök. osztotta meg gondolatait a szeretetről.

„Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét. Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik.” A teljes tudósítás

12márc
2023

CSAK A SZOLIDARITÁS TEHETI HITELESSÉ AZ EGYHÁZAKAT

Ezt a szószék- és oltárközösséget a Leuenbergi Konkordia tette lehetővé, amelyet éppen 50 éve írtak alá az európai protestáns egyházak. Az évforduló apropóján március 9. és 11. között nemzetközi konferenciát rendeztek Debrecenben, amelynek egyik főelőadója Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, a Lutheránus Világszövetség korábbi alelnöke lesz. Vele beszélgetett a SzemLélek szerkesztője az európai protestáns egyházak közösségeinek kihívásairól és lehetőségeiről, egykori és mai ellentétekről, különbözőségekről és testvériségről, törésvonalakon túlmutató szolidaritásról.

„Az ökumenének ma nem az a modellje, hogy mindenáron egyesüljünk szervezetileg, az pedig pláne nem lehet, hogy a nagy hal megegye a kis halat, és akkor a kisegyház betagozódik a nagyba, hanem egyfajta megbékélt sokféleséggel tudjunk együttműködni, amiben elfogadjuk a tanításbeli különbségeket, képesek vagyunk ezekkel békében együtt élni.’ Tovább a teljes interjúra.

5márc
2023

hitvallók a hegyen

A Rákosi-rendszer által meggyötört szerzetesek színe-java talált menedéket, s dolgozott csöndben üldözött egyházáért a pannonhalmi bencés monostorban létrehozott szociális otthonban. Kabay Barna és Petényi Katalin Pannonhalmi szamizdat című filmjében Várszegi Asztrik emlékezik rájuk.

„A XX. század második felében Kelet-Közép-Európa legnagyobb jezsuita kolostora (nem hivatalosan) Pannonhalmán működött, amikor a szerzetesrendek többsége, köztük a Jézustársaság is egyébként hivatalosan be volt tiltva. A szükségből kovácsolt erényt Sárközy Pál főapát, amikor a szűk korlátok között működni hagyott bencés rend monostorában megürült helyiségekbe, elkerülendő, hogy azokat valami profán célra foglalják le, befogadta a rendházak államosításával otthon nélkül maradt idős szerzetesek állami működtetésű szociális otthonát.” Tovább>>>

Hírek

19márc
2023

heti hirdetés

1. A jövő hét pénteken kezdődik a X. Békeima – jótékonysági Gálakoncert sorozat amelynek a harmadik eseménye templomunkban került megrendezésre). A jubiláló koncertsorozat utolsó alkalma 2023. március 24-én, 19:30 órai kezdettel kerül megrendezésre a VI. kerületi Szent Teréz templomban. A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel hívnak és várnak!

2. A Budafoki Ökumenikus Fesztivál keretein belül és a Bach Mindenkinek Fesztivál közreműködésével kerül megrendezésre az első Budafoki Bach Maraton, amely templomunkat is érinti.
Johann Sebastian Bach születésnapjának alkalmából három koncerten vehetnek részt. Március 31-én, templomunkban lesz az első koncert, április 1-én a Baptista Imaházban, április 2-án pedig az Evangélikus templomban. A koncert 19:15 órakor kezdődnek. Fellép a három nap alatt Lénárt Linda orgonaművész, Melis Mihály orgonista, Filep Xavér orgonista, Hunyadi Donatella énekművész-hallgató, Keszei Bori opera-énekművész és az Albinoni Kamarazenekar

3. Kedden – temetés miatt – a plébánia irodája zárva lesz. Ügyintézésre kérjük a többi napot igénybe venni.

4. Óra átállítás lesz a jövő hét végén, ne felejtkezzünk el róla.

5. Hálásan köszönjük a tartós élelmiszer gyűjtésre elhozott rengeteg adományt. Isten fizesse meg mindenkinek!

6. Jövő vasárnap a Szentföldön élő keresztények javára lesz a templomi gyűjtés.

7. A pápai Szentmise a Kossuth Lajos téren lesz, 2023. április 30.-án, vasárnap 9 óra 30 perckor.

Előzetes tudnivalók ezzel kapcsolatban:

– Vasárnap délelőtt a Főegyházmegye budapesti területén nem lesznek szentmisék!
– Mindenkit idevárnak a szervezők, már reggel 6-tól lehet majd belépni a térre.
– A környező utcákon és a Szabadság téren is lesznek kivetítők és eucharisztikus sátrak.

12márc
2023

heti hirdetés

 1. A tavaly nagy sikert aratott KERESZTÚT ORGONÁRA nevű koncert  jövő  pénteken, az esti Szentmise után 19 órai kezdettel kerül megrendezésre. Virágvasárnapi témával kezdődik, majd az adott állomásokhoz kapcsolódóan hangzik el improvizáció. Mindenkit várunk nagy szeretettel!
 2. A március havi vezetett szentségimádás jövő szombaton a Szentmise után, 19 órakor kezdődik. A szentségimádást Főtisztelendő Fazakas Márton, Csornai Premontrei Apát vezeti. Hívunk és várunk mindenkit együtt imádkozni!
 3. Csütörtökön 3 órakor a Nyugdíjas Klub tart összejövetelt a plébánián
 4. Mindnyájan, magyar katolikusok örömmel értesültünk arról, hogy a Szentatya, Ferenc pápa lelkipásztori látogatásra érkezik Magyarországra a húsvéti időszakban, április 28–30. között. A pápa apostoli útja nagyon fontos esemény nemcsak a katolikusoknak, hanem minden magyarnak határon innen és túl. A Szentszék kívánságára tekintettel a találkozásokra budapesti helyszíneken kerül sor, amelyekre, különösen a vasárnapi szentmisére szeretettel hívunk és várunk mindenkit hazánkból és a környező országokból egyaránt. Imádságos lélekkel készüljünk a Szentatyával való találkozásra és közösen tegyünk tanúságot arról, hogy Krisztus a jövőnk. A találkozásra készülve egy imádságot fogunk mondani minden szentmisében a záró áldást megelőzően március 27-ig. Az imádság szövege megtalálható a padokra kitett papírlapokon illetve olvasható a kivetítőről.
 5. Jegyesoktatás indul azoknak a jegyespároknak, akik az idén kívánnak házasságot kötni. A szentségi házasságkötéshez kötelező, nem szabadon választható az ezen való részvétel .Az oktatás 10 héten át heti egy alkalommal lesz, péntek esténként 7-kor a plébánia cserkész termében (1221 Bp., Plébánia u 2.). Az elvégzett jegyesoktatásról igazolást adunk. A kezdő alkalom március 10-én, péntek este 7-kor. Szeretettel várjuk a jegyespárokat!
 6. A Magyar Katolikus Püspöki Kar egy körlevél keretében hív bennünket tartós élelmiszer gyűjtésre a nagyböjti időben. Erre a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő héten lesz lehetőség, március 12-től 19-ig. Az adományokat a Katolikus Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtéseink eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból állítottunk össze a rászorulóknak.
  Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász segítő munkájába: ha hívjuk az 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk. „Kérjük a testvérek nagylelkű támogatását!
5márc
2023

heti hirdetés

 1. Jegyesoktatás indul azoknak a jegyespároknak, akik az idén kívánnak házasságot kötni. A szentségi házasságkötéshez kötelező, nem szabadon választható az ezen való részvétel .Az oktatás 10 héten át heti egy alkalommal lesz, péntek esténként 7-kor a plébánia cserkész termében (1221 Bp., Plébánia u 2.). Az elvégzett jegyesoktatásról igazolást adunk. A kezdő alkalom március 10-én, péntek este 7-kor. Szeretettel várjuk a jegyespárokat!
 2. A Magyar Katolikus Püspöki Kar egy körlevél keretében hív bennünket tartós élelmiszer gyűjtésre a nagyböjti időben. Erre a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő héten lesz lehetőség, március 12-től 19-ig. Az adományokat a Katolikus Karitász juttatja majd el a
  rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtéseink eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból állítottunk össze a rászorulóknak.
  Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász segítő munkájába: ha hívjuk
  az 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk. „Kérjük a testvérek nagylelkű támogatását.
 3. Idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-ról. Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházaknak juttatható 1%-ról a Magyar Katolikus Egyház javára rendelkezzenek.
  Megköszönjük, ha a második 1%-ot plébániánk alapítványának, a Budafok Belváros Egyházközségi Alapítványnak ajánlják fel. Az alapítvány adószáma: 18058527-1-43.
 4. Karsay Ferenc polgármester úr 23. alkalommal szervezi meg idén is a Csíksomlyói Pünkösdi Búcsúra való eljutást. Az érdeklődők az úttal kapcsolatos információs szórólapot vihetnek el a hátsó térdeplőkről.
 5. Ezen a héten a péntek és szombat esti, valamint a vasárnapi fél tizes szentmiséken a verbita Sebastian atya fog lelkigyakorlatos szentbeszédeket tartani.

Kik vagyunk?

Történetünk

Budapest XXII. kerületében a Budafok-belvárosi Szent Lipót Templom története, mintegy háromszáz évre nyúlik vissza. Az egykori Promontorium 1739-ben szerveződött önálló zsellérközséggé. A hívek a Savoyai kastély „Segítő Szűz” tiszteletére szentelt kis kápolnájába jártak szentmisére. A gyorsan fejlődő település hamar kinőtte a korábban fogadalmi templomként épített Szent Péter és Pál kápolnát is. Az akkori kegyúr, Mária Terézia, jelentős segítségével, a kastély közelében 1753-ban letették a templom alapkövét. Még több információ az egyházközség történetéről…

Templomunk védőszentje, Szent Lipót

A történelemben, mint III. (Babemberg) Lipótot ismerjük. A bajor származású (Leopold III. von Babenberg), a „kegyes őrgróf” (der milde Markgraf) 1073 körül született az Alsó-ausztriai Gars-ban. Vallásos nevelésben és igen kemény erkölcsök mentén nevelkedett. Még több információ templomunk védőszentjéről…

Szakrális helyeink

 • Kálvária
  A Fekete-hegy (pontosabban domb) 140 méteres magasságával meghatározó pont Promontor-Budafok esetében. Tovább
 • Szent Lipót templom
  A kis barokk templom 1755 őszére készült el. Tovább
 • A Szent Péter és Pál kápolna
  A település első kőből épült temploma a Waidlberg (Erdőshegy) lábánál épült a község legkorábbi temetőjében. Tovább
 • Törley Mauzóleum
  A belső kerületek felől Budafokra látogató első élménye a 159 méter magas Udvarhegy tetején álló, s már messziről látható Törley mauzóleum. Tovább

Hitélet

Szentmisék és gyóntatás

ÁLTALÁNOS MISEREND

 

 

GYÓNTATÁS

A vasárnapi szentmisék előtt 20 percce

Elsőpénteken a szentmise előtt 20 perccel

 

Hittanok

PLÉBÁNIAI HITOKTATÁS A 2020 -2021-AS TANÉVBEN

Kapcsolat

Telefon: (+361)-226-0984 Email:  szentlipotplebania@gmail.com Hivatalos órák: Hétfő, Szerda és Péntek: 15:30-17:30 Kedd: 9:00-11:00 Csütörtök szünnap Anyagi támogatás Anyakörnyi kivonatok, családfakutatás Egyházi ajánlás A honlappal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat itt várjuk:  lipothonlap@gmail.com