Kedves Gyászoló!

Fogadja őszinte részvétünket!

Örök életünk van. A nagy veszteség idején ez tény tud bennünket leginkább vigasztalni. A remény, hogy elhunyt szeretteinkkel újra találkozhatunk az örök boldogság honában.

A halálozás kapcsán viszont a hátramaradottakra nagyon sok ügyintézés vár. Ezért szeretnénk tájékoztatni a temetés intézéséről. A haláleset óta biztos, hogy nagyon sok információt kapott, hogy mit és hogyan kell tennie. De nagyon sok hamis információt is szoktak szolgáltatni anyagi haszonszerzés érdekében. Kérem, hogy a Temetkezési Intézet honlapjáról tájékozódjon! http://www.btirt.hu/mi-a-teendo/ Innen csupán egyetlen dolog hiányzik: hogyan lehet elintézni az egyházi anyakönyvezést és búcsúztatást. Katolikus hozzátartozónkhoz ne polgári búcsúztatót rendeljünk! Ha szeretnénk, hogy valaki az elhunyt életét felidézze, kérjünk meg egy barátot, munkatársat, vagy a temető papot.

A katolikus temetés az elhunyt lakóhelye szerinti plébánián kérhető, vagy a Katolikus Temetőlelkészségen (Tel: 06-1-70-99999). Ha vidéken lakott az elhunyt, akkor Budapesten a temető címe szerinti plébánia az illetékes. Itt kell kérni az egyházi anyakönyvezést és a temetési szertartást. Vigyázzunk, mert a különböző temetési ügyintézéssel foglalkozó cégek sokszor nem papot, hanem valamelyik biznisz-szektát kérik meg a temetésre, az elhunyt akaratát figyelmen kívül hagyva (és drágábban)! A plébánián ugyanis csak a hozzátartozó intézkedhet, különböző kft-k nem.

Ha már megvan a temetés időpontja, akkor irodai ügyelet idején keressük fel a plébánia irodáját. Itt kell megadni az elhunyt egyházi anyakönyvezéséhez szükséges adatokat, a temetés pontos helyét és idejét, valamint az esetleges kéréseket. A temetésért „stóladíj” fizetendő az aktuális díjszabás szerint.

Az elhunyt lelki üdvéért mondathatunk szentmisét is. Ezt nem csak a temetéshez kapcsolódóan, hanem később is, rendszeresen megtehetjük (pl. az elhunyt halálának évfordulóján). Ez is hathatós segítője örök boldogságának.