19 márc
2023

Miféle szeretet?

A Vigilia folyóirat és a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia meghívott előadók közreműködésével vitaest-sorozatot indított a szeretet-igazság fogalompár kapcsolatrendszeréről. A március 14-i első alkalmon a Párbeszéd Házában Bagdy Emőke pszichológus, Gryllus Dániel zeneszerző és Varga László püspök. osztotta meg gondolatait a szeretetről. „Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét. Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: […]

Tovább
12 márc
2023

CSAK A SZOLIDARITÁS TEHETI HITELESSÉ AZ EGYHÁZAKAT

Ezt a szószék- és oltárközösséget a Leuenbergi Konkordia tette lehetővé, amelyet éppen 50 éve írtak alá az európai protestáns egyházak. Az évforduló apropóján március 9. és 11. között nemzetközi konferenciát rendeztek Debrecenben, amelynek egyik főelőadója Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, a Lutheránus Világszövetség korábbi alelnöke lesz. Vele beszélgetett a SzemLélek szerkesztője az európai […]

Tovább
5 márc
2023

hitvallók a hegyen

A Rákosi-rendszer által meggyötört szerzetesek színe-java talált menedéket, s dolgozott csöndben üldözött egyházáért a pannonhalmi bencés monostorban létrehozott szociális otthonban. Kabay Barna és Petényi Katalin Pannonhalmi szamizdat című filmjében Várszegi Asztrik emlékezik rájuk. „A XX. század második felében Kelet-Közép-Európa legnagyobb jezsuita kolostora (nem hivatalosan) Pannonhalmán működött, amikor a szerzetesrendek többsége, köztük a Jézustársaság is egyébként hivatalosan be […]

Tovább
16 febr
2023

PÜSPÖKKÉNT IS SZERETNÉK AZ EMBEREK BARÁTJA MARADNI

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye leendő segédpüspökével, Martos Levente Balázzsal-zsal felszentelése előtt beszélgetett a SzemLélek főszerkesztője az általa vezetett Központi Papnevelő Intézetben – Amikor legutóbb nyilatkoztál a Szemléleknek, azt kérdeztem, hogyan érezted magad, amikor megtudtad, hogy te kísérheted tolmácsként Ferenc pápát magyarországi látogatása során. Milyen érzések voltak benned, amikor néhány napja közölte veled az apostoli nuncius, hogy Ferenc […]

Tovább
12 febr
2023

Viselj rá gondot!

A Lourdes-i Szűzanya liturgikus emléknapja, február 11-e egyben a betegek világnapja az Egyházban. Ez alkalomból a pápa minden évben üzenetet intéz a hívekhez. Ferenc pápa idei üzenetének témája: „Viselj rá gondot!” Az együttérzés mint a gyógyítás szinodális gyakorlata. A betegség emberi tapasztalatunk részét képezi. De embertelenné válhat, ha elszigetelten és elhagyatottan kell megélni, ha nem kíséri […]

Tovább
3 febr
2023

Tudjuk-e, kik vagyunk?

Timothy Radcliffe domonkos szerzetes, aki 1992 és 2001 között rendjének általános elöljárója volt, a barátságról közölt esszét a „The Tablet” című katolikus lap e heti számában, „Lényünk dimenziói és baráti kapcsolataink” alcímmel. Ebből idézett a Vigilia folyóirat facebook oldala. Nemrég súlyos betegség ért utol, és betegágyamban papírra vetettem néhány emlékemet, hálából az életemért, amelynek, azt […]

Tovább
26 jan
2023

„A magyarok istenének” nincs semmi köze Istenhez

Petőfi Sándor születésének kétszázadik évfordulóján Nényei Pál íróval, tanárral beszélgetett a Magyar Kurír szerkesztője az életműről, a tiszta költészetről, a kultusz által teremtett alakról, és kerestük, megragadható-e világszerte ismert nagy költőnk művészetében a transzcendens. Az interjú során új megvilágításba került a hagyományos Petőfi-kép. „Petőfi Sándor esetében élesen elválik egymástól a költői életmű és a kultusz […]

Tovább
22 jan
2023

Minden a születéssel kezdődik, a megváltás története is 

Iancu Laura (1978) moldvai születésű magyar költő, író, néprajzkutató, napjaink irodalmának egyik legeredetibb alkotója. Senki nincs a mai költészetben és prózában, akinek munkásságában annyira központi helyet foglalna el az istenhit, mint nála. Eddig tizenegy szépirodalmi kötete jelent meg, ebből hét verseskötet. Legújabb, idén napvilágot látott verseskötetének címe: András érkezésére. „Tudjuk, hogy itt a földön minden töredékes, […]

Tovább
10 jan
2023

A gyermeki óriás

Davide Prosperi, a Communione e Liberazione (CL) elnöke január 3-án az egész mozgalomnak szóló üzenetet tett közzé XVI. Benedek pápa halála kapcsán. A teljes üzenet magyar fordítását az alábbiakban a Magyar Kurír tette közzé „XVI. Benedekre, a hit óriására emlékezve egy olyan korban, amikor a hit látszólag teret veszít – legalábbis nyugati világunkban –, éppen […]

Tovább
1 jan
2023

KI VOLT VALÓJÁBAN XVI. BENEDEK?

Az elhunyt egykori egyházfő életműve hasonlít Ferenc pápa apostolkodásának fogadtatásához: sajátos “megfelezési”, kisajátítási, félreértelmezési folyamatoknak lehetünk tanúi. Görföl Tibor katolikus teológus segít egy kicsit világosabban felismerni a német származású pápa maradandó jelentőségét. „Vitathatatlan, hogy Joseph Ratzinger a 20. század legkiválóbb katolikus szellemei közé tartozott. Annak a szellemi közegnek a tagja, amelyet Yves Congar, Karl Rahner, […]

Tovább