Közösségünk tagjai számára – kérésre – egyházi ajánlást állítunk ki. Az ajánlás felhasználható egyházi intézményekbe való felvételi eljárásokhoz. Azajánláskérő nyomtatványt kérjük teljesen kitöltve és aláírva eljuttatni a plébánia hivatalba. Ez alapján készítjük el az ajánlást (ha legkésőbb hétfőig beérkezik) keddi napokon. Az elkészült ajánlásokért szerdától lehet jönni a plébánia hivatalba.

Az egyházi ajánlásoz szükséges igénylő lapot a sekrestyében, vagy a plébánia irodájában lehet kérni.

Magyarázat az igénylőlaphoz:

  • Egyházi hozzájárulás: régi nevén egyházi adó – rendszeres nevesített adomány a plébánia fenntartására, a püspöki kar ajánlása szerint keresetünk 1 %-a. Nem azonos az adóbevallásban az egyházi központ részére irányított adó 1 %-kal, de nem azonos a perselyadománnyal sem.
  • Szentmisére járás: napi-heti-havi- más időközönkénti.
  • Plébánián vállalt önkéntesség: Pl. karitászban, templomtakarításban, plébániai programszervezésekben, kétkezi munkákban való aktív részvétel.
  • Aláírás: az igénylő, vagy kiskorú esetén gondviselője, aláírása, mellyel igazolja a nyilatkozott adatok valódiságát.