1992-ben alakult meg templomunkban a Szent Lipót Schola. Alapítója és vezetője Winnington-Ingram Johanna, a Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola énektanára, aki azóta elvégezte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene szakát és annak doktori iskoláját is. A schola alapító tagjai zömében a Nádasdy Iskola akkori növendékei voltak.

A schola feladata liturgikus szolgálat. A II. Vatikáni Zsinatban meghatározták, hogy a szentmise zenéje a legmagasabb rendű, liturgiával szervesen összekapcsolódó gregorián muzsika legyen. Scholánk magyar gregorián tételeket énekel, tanítja azokat és vezeti a hívek énekét. A tanítási év minden vasárnapján szolgál a 1/2 10-es szentmisén, a gregorián ének mellett hetenként más, az adott ünnephez kapcsolódó motettát is énekel a szentmise felajánlására. A több mint 25 év alatt a misére járó hívek szépen megtanulták az egyszerű gregorián típusdallamokat, így az „egész templom” együtt énekel.

Minden nagy egyházi ünnepen, körmeneten, keresztúton is részt vesznek. Virágvasárnap és Nagypénteken ők adják elő a passiót. Nagypéntek estéjén virrasztó zsolozsmában Jeremiás siralmait énekelve emlékeznek meg Jézus szenvedéséről és kereszthaláláról. A karácsonyi éjféli mise a schola beköszöntőjével kezdődik.

Tagjai a Magyar Egyházzenei Társaságnak.

Liturgikus kórusunk sok alapító tagja ma is énekel, és csatlakoztak többen a hívek közül, valamint továbbra is sok a gyermek, fiatal a Nádasdy Iskolából (mint jelenlegi vagy volt növendék, tanár). Többen hozták magukkal gyermeküket, férjüket vagy édesanyjukat. Büszkék vagyunk rá, hogy az óvódástól a nyolcvan évesig mindenki megtalálja a helyét. A liturgiai szolgálat mellett egymást szerető, segítő közösséggé is vált a schola.

Szeretettel várunk új tagokat is, jelentkezni lehet Johannánál a szentmise után. Próbáinkat minden vasárnap 1/2 9-től tartjuk templomunk oratóriumában.