A bérmálás szentségében megerősít a Szentlélek, hogy hitünket bátran megvalljuk, és a hitünk szerint éljünk. Segít bennünket, hogy hűek legyünk keresztségi fogadalmunk megtartásához. A bérmálás időszakomként szervezzük meg templomunkban. Ennek időpontjáról és a felkészítés folyamatáról a plébános úr megfelelő időben tájékoztatást fog adni.

Fotó: Träger Gábor

A bérmálás szentsége a keresztséggel és az Eucharisztiával együtt alkotja a „keresztény beavatás szentségeinek” együttesét, melynek egységét őrizni kell. A bérmálás fölvétele szükséges a keresztségi kegyelem teljessé válásához. [90] A keresztények ugyanis „a bérmálás szentségével még tökéletesebben kötődnek az Egyházhoz, a Szentlélek különleges ereje tölti el őket, ezért szigorúbb a kötelezettségük, hogy Krisztus igazi tanúiként szavukkal és életmódjukkal terjesszék és védelmezzék a hitet”. [91] Bővebben…

A bérmáláshoz kell választani egy új védőszentet, akinek a neve lesz a jelölt bérmaneve, valamint egy bérmaszülőt. A bérmaszülő feladata, hogy a megbérmáltat jó példájával, barátságával segítse katolikus hite megvallásában. Bérmaszülő lehet az a tizenhatodik életévét betöltött személy, aki alkalmas, és szándékozik is ezt a tisztséget viselni; katolikus, megbérmált, a hithez és vállalt tisztségéhez méltó életet él (pl. a házassága rendezett); nem lehet a bérmálandó apja vagy anyja.