A szentmiséken szentáldozáshoz az járulhat, aki felkészült. A készület testi és lelki: a testi készület az egyórás szentségi böjtöt jelenti, a lelki készület pedig a szentlélekhívást, lelkiismeret-vizsgálatot és bűnbánattartást, szükség esetén a gyónás szentségéhez járulást. A gyónásban Isten megbocsátja bűneinket, segít, hogy jobbá váljunk, az Egyház visszafogad és megerősít. Fontos, hogy rendszeresen végezzük a szentgyónást! Azokat is bíztatjuk erre, akik már régen nem éltek ezzel a lehetőséggel. Számukra a felkészüléshez segítség itt érhető el.

A gyóntatás rendje templomunkban

  • Vasárnapi szentmisék előtt 20 perccel
  • Elsőpénteki szentmisék előtt 20 perccel

Mit tegyek, ha lisztérzékeny vagyok? Hogyan járulhatok szentáldozáshoz?

Templomunkban lehetőség van áldozásra a lisztérzékenyek számára is. Azt kérjük, hogy jelezzék áldozási szándékukat a szentmise előtt a sekrestyében, hogy gluténmenetes ostyát is készítsünk elő. Áldozáskor igyekezzünk korán kimenni, és a baloldali sor elejére állni a többi glutén-érzékeny közé, mert először őket áldoztatjuk, így az ostya morzsálódása során sem kerülhet hozzánk olyan darab, ami gondot okozhat.

Még nem voltam elsőáldozó, még nem gyóntam. Mi a teendőm?

Az elsőáldozó az Oltárisszentséget, Jézus testét veszi magához. Ez a szentség a lelki fejlődés, a keresztény élet segítője, ezért tiszta lélekkel, az elsőáldozást követően is rendszeresen áldozunk. Ha nem közvetlenül előtte kereszteltek minket, akkor szükséges előtte az első gyónást is elvégeznünk. A két szentségre minden évben indítunk felkészítést. A 2018/2019-es tanévben ez három csoportban zajlik.

Alsó tagozatosok, a felső tagozat eleje

A jelentkezés kétféleképpen történhet: az iskolában a hitoktatónál, valamint az alábbi űrlap kitöltésével. A jelentkezésnek nem feltétele, hogy a gyermek már meg legyen keresztelve, hiszen a felkészítő erre is készíti, és akkor a keresztelő az elsőáldozás előtt lesz. Feltétel viszont, hogy az iskolában már legalább egy éve katolikus hitoktatásban részesüljön, és a szülővel együtt vállalja a felkészítőn való részvételt. A felkészülés két évig tart az alábbi menetrend szerint. Az elsőáldozás és elsőgyónás a második év májusában van. A 2018-ban induló csoport elsőáldozása az Eukarisztikus Világkongresszuson, 2020 szeptemberében lesz az ország többi elsőáldozójával együtt, remélhetőleg a szentatya jelenlétében. Az elsőáldozásról emlékérem készül.

A felkészítő felépítése:

  • Két év alatt 10 alkalmon való részvétel. Ebből négy alkalom valamilyen templomi liturgiához kötődik, hat alkalom pedig vasárnap délutánonként közös felkészítő a szülőkkel. A szülő részvétele ezeken kötelező! Nagyszülő, testvér nem pótolja a szülőt!
  • A készület első éve (öt alkalom) után június végén egy ötnapos napközis tábor a plébánián a gyerekek részére, amelyen elmélyítjük az év során szerzett ismereteket.
  • A készület második évében tavasszal egy „ottalvós” hétvége a gyerekek számára. Ezen a hétvégén vizsgáznak le a gyerekek a megszerzett ismeretekből, és tábori körülmények között erősítjük meg az Oltáriszentség tiszteletét. A cél, hogy hazatérve a gyerekek közösségként odafigyeljenek egymásra, segítsék egymást.

Középiskolás korosztály

A felkészülés külön a számukra szervezett plébániai hittanórákon történik hétköznap esténként. Nyolcadik osztályig feltétel az iskolai katolikus hitoktatáson való részvétel is. A felkészülés hossza az egyéni fejlődés függvénye. Ennek is része az „ottalvós” hétvége. A cél a lelki fejlődés elősegítése, hogy önállóan is sikerüljön elmélyíteni az Oltáriszentség tiszteletét.

Felnőttek

A felnőttek elsőáldozásához és gyónásához való készület együtt történik a keresztelésre készülők felkészítésével. Ez az un. katekumencsoport szerda esténként találkozik, ahol a tagok hitbeli elmélyülése van a középpontban. Az egyéni növekedés jelentős fordulópontja a szentségekben való részesedés. Az elsőáldozás és elsőgyónás mindig az adott tanév nagycsütörtökén van.

Jelentkezni személyesen a honlapunk Kapcsolat menüpontjában található irodai nyitvatartási időpontokban lehet.