Bízunk benne, hogy hamar megtalálja a keresett információt! Kérjük, mondjon el egy fohászt közösségünkért! 

„Jézus, Isten Fia! Te hívod a megkeresztelteket, hogy „evezzenek a mélyre”, bejárva az életszentség útját. Szítsd fel szívünkben a vágyat, hogy a Te szereteted hatalmának tanúi legyünk a világban! Tölts el Lelked ajándékaival, hogy egyre inkább hasonuljunk hozzád, és Téged jeleníthessünk meg a világban! Ámen.”

Budafok-Belvárosi Plébánia
Adószám: 19819497-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-22472276

Budafok-Belváros Egyházközségi Alapítvány
Adószám: 18058527-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-20098245

Plébános: Ailer Gáspár atya

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A hét idézete:

„Engedelmesnek lenni annyi, mint ráhangolódni a Szentlélekben az Atya szeretet-akaratának hullámhosszára. Engedelmesség – a görög hypakoé-ból – annyi mint „alulról”, azaz Isten gyermekeként meghallgatni. Szabadon, felnőtten, kreatívan, de gyermekeként. Nem azt teszem, amit én jónak látok, nem azt tesszük, amit mi jónak látunk, ez túl kevés lenne.

Jézussal és Jézusban csak azt szeretnénk, ami Jézussal és Jézusban minden testvérünk „közjavára” szolgál.

Ferenc pápa így fogalmazott: „A Lélek az önmagunkból való kiszakadásra és Isten akaratának keresésére indít, mert csak ebből fakadhat az, ami az egész Egyháznak és mindannyiunknak javára van”. Ebből forrásozik az engedelmességgel karöltve járó hozzáállás, a parrézia. Amikor „mindent kimondunk”: persze bölcsen, a másikra odafigyelve, de egyértelműen és bizalommal. A parrézia a szabad emberre jellemző, aki törekszik az őszinteség és áttetszőség talaján hiteles kapcsolatok építésére, a kommunió ajándékának befogadására és ajándékozására, mely a kegyelem és a szabadság találkozásának csodája. A parrézia láthatóvá teszi az illető hitének és szeretetének érettségét, mert – Ferenc pápa szavaival élve – bemutatja „a keresztény élet alapvető jellegzetességét: a szív Isten felé fordulását, a szeretetébe vetett hitet (vö. 1Jn 4,16)” (Piero Coda, Focolare)