30 máj
2019

Rövid beszámoló alapítványunk 2018. évi működéséről

A Budafok-Belvárosi Egyházközségi Alapítvány ebben az évben lett 25 éves: bírósági bejegyzése 1994 márciusában emelkedett jogerőre. Ez az évforduló hosszabb visszatekintést is megérdemelne, de most csak az elmúlt évről számolunk be.

Az alapítvány fő közcélú tevékenysége Budafok keresztény épített örökségének védelme. Ezen belül a hangsúly a Szent Lipót plébániatemplom és a Péter–Pál kápolna felújításán és állaguk védelmén van.

Az alapítványt három tagú kuratórium irányítja, melynek jelenlegi tagjai dr. Bódis Lajos, Fellegi Béla és Sasvári László.

Az alapítvány 2018. évi mérlege a következőképpen alakult:

  1. évi maradvány: 3.311 eFt
  2. évi bevételek: +1.373 eFt

2018.évi kiadások:                 –3.335 eFt

  1. évi maradvány: 1.349 eFt

A bevételek három forrása:

Magánszemélyek adományai:    278 eFt

Vállalkozások adományai:         500 eFt

SZJA 1% felajánlások:              595 eFt

Látható, hogy az alapítvány bevételeinek jelentős hányadát jelenti a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából származó összeg, amit a NAV minden év őszén utal át az alapítvány számlájára. 2018-ban 135 adózó gondolta úgy, hogy felajánlásával támogatja az alapítvány tevékenységét.

Az alapítvány az elmúlt évben is több felújítási munkát támogatott. Ezek közül legjelentősebb a plébániatemplom tornyán alpin technikával végzett vakolatjavítási munka volt. A laza részek eltávolítása után pótolták a hiányzó vakolatot, s a régi színhez igazodva lefestették a javított felületeket. Természetesen a régi és az új festés színeit nem lehetett tökéletesen illeszteni, de ez az árnyalati eltérés nem feltűnő. Később, amikor plébánia anyagi lehetőségei majd lehetővé teszik, tervbe lehet venni az egész torony átfestését. 2017-ben a torony pilasztereinek lábazata alá réz párkány készült, ami reményeink szerint csökkenteni fogja a vakolat lefagyásának veszélyét. A tornyon végzett vakolat javítási munkák költsége 2.757 eFt volt.

Több kisebb volumenű felújítási és fenntartási munka elvégzését is támogattuk, úgymint a Péter-Pál kápolna belső festését, a templombelső lábazatának újra festését, az orgona hangolását és a sekrestye szenteltvíz-tartójának restaurálását, összesen 550 eFt értékben.

Működési költségeinket a bankköltségek teszik ki (27 eFt), személyi kiadásaink nincsenek.

Az alapítványnak minden év tavaszán közleményben kell tájékoztatnia az adóhivatalt az SZJA 1% felajánlásokból átutalt összeg felhasználásáról. Ezen kívül az Országos Bírói Hivatalhoz kell benyújtanunk az előző évre vonatkozó egyszerűsített beszámolót és a közhasznúsági mellékletet. Mindkettő rövidesen megtekinthető lesz a plébánia honlapján.

A templom és a kápolna állagának megőrzése állandó és folyamatos feladatot jelent, amelynek támogatásában idén is kivesszük részünket. Legsürgetőbb és legkomolyabb feladatnak jelenleg a Péter-Pál kápolna padjainak rovartalanítása és helyreállítása látszik. Azonban már eddig is hozzájárultunk kisebb munkákhoz, mint pl. a villámhárító bővítése és liturgikus tárgyak felújítása.

Beszámolónkat nem fejezhetjük be anélkül, hogy köszönetet ne mondjunk támogatóinknak, akik akár adójuk 1%-nak felajánlásával, akár nagyvonalú adományaikkal lehetővé tették tevékenységünket. Isten fizesse meg!

A kuratórium nevében,

Sasvári László