7 szept
2018

Néhány szó a hitoktatásról

Az elmúlt években, ahogy a II. Vatikáni Zsinat tanítása átszivárgott a mindennapi életbe, a hitoktatás szót az egyházi dokumentumokból kiszorította a katekézis szó. Látszólag ez egy pusztán fogalmi változtatás, a valóságban azonban ennél sokkal több. A katekézis ugyanis nem pusztán információátadás, tanítás, hanem a résztvevők bevezetése a keresztény életbe, a hit elmélyítése. Az őskeresztény Egyházban a hittanulók mellett állt egy „kezes”, akit később keresztszülőnek kezdtek nevezni. Ez a kezes volt a felelős azért, hogy megvizsgálja, hogy a hittanuló élete egyre inkább krisztusi életté váljon. Az ő feladata volt a segítségnyújtás abban, hogy a rábízott valóban keresztény életet élhessen. Aztán az évezredek során az ellenőrzési funkció megszűnt, hiszen maga a társadalom vált kereszténnyé. De ahogyan a társadalom később egyre kereszténytelenebbé vált, a hitbe beavatottak, a megkereszteltek is egyre több megalkuvást kötöttek, és így a nagy többség élete egyre kevésbé keresztényi. Ennek a folyamatnak a visszafordítását célozza a katekézis újbóli megerősítése: a hitoktatás tanítása mellé egyre több gyakorlati szempont kerül be.

De milyen hatással van ez plébániaközösségünk életére? Plébániánkhoz hat óvoda, hat általános iskola, két középiskola, valamint a II. János Pál Pápa Iskolaközpont tartozik. Ez utóbbi szerzetesi fenntartású intézmény óvodától az érettségiig. Az állami fenntartású intézményekben igyekszünk mindenütt megszervezni a katekézist. Az óvodákban különösképpen fontos, hogy a szülők tájékozódjanak arról, hogy mikor és hol tudják gyermekeiket katolikus hittanra íratni. Minden hozzánk tartozó óvodában megszervezzük a hitoktatást, akkor is, ha esetleg a szülő valahonnan más információt kapna. Ilyenkor kérjük, hogy keresse meg a plébániát, és megadjuk a hitoktató katekéta elérhetőségét és a hittanfoglalkozás időpontját. Az iskolákban csaknem 600 gyermek jár a katolikus hittanokra. Egyetlen olyan (magán) iskola van, ahol nem sikerült megszervezni a katolikus hitoktatást a szülők kérése ellenére sem, ebben az ügyben a Hitoktatási Felügyelőség már felvette a kapcsolatot a megfelelő kormányhivatallal, kérve a törvények betartásának kikényszerítését.

A hittanok katekézis jellege kiemeli a közösségépítés fontosságát. Ennek jegyében tartunk minden korosztály számára plébániai foglalkozást is. Sajnos csekély számú gyermek vesz ezeken részt, hiszen sokan úgy gondolják, hogy az iskolai hittan minden meg tud adni. Pedig éppen a közösség és a szentségek kiszolgáltatása az, ami a plébániához kötődik. Éppen ezért bíztatok minden szülőt, hogy hozza el gyermekét plébániai foglalkozásainkra!

A különböző szentségi előkészítők (elsőáldozás, bérmálás, esetleg keresztelés) is a plébánián zajlanak. A gyerekek számára az elsőáldozási felkészülés első időpontja október 7. vasárnap délután 3 óra, ahová szüleikkel együtt várjuk őket. Ha a gyerek nincs még megkeresztelve, ennek pótlására is van lehetőség ehhez a csoporthoz kapcsolódóan. A felső tagozatosok részére idén külön felkésztő fog indulni. A felnőttek keresztelési és elsőáldozási felkészítője szeptember 26-án, szerdán este fél 8-kor indul. A bérmálásra is két csoportban készülünk: 8-12. osztályosok szeptember 25-én este 6 órakor kezdenek, míg a felnőttek ugyanaznap este fél 8-kor. Bíztatok mindenkit a pótlásra, a részvételre ezekben a csoportokban!

Zoli atya