31 márc
2022

Konferencia a szinodális tapasztalatokról

A 2023-ban sora kerülő püspöki szinódusra készülve, a Ferenc pápa által meghirdetett szinodális folyamatba bekapcsolódó hazai szerzetesi közösségek képviselői nagy számban vettek részt a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rendezvényérén, hogy megosztva egymással a tapasztalataikat az eddig megtett közös útról, a jövőről is együtt gondolkodjanak.

„Mindig tanulhatunk valami újat egymástól, szót kaphatnak a gyermekek is, a periférián élők is, „senki nem statiszta, mindenki főszereplő” – idézte a pápát az előadó. Megtapasztalhatjuk ezáltal, hogy a Szentlélek, aki minden megkeresztelt emberben működik, üzen.

A Szentatyának ez az ekkleziológiai víziója a II. Vatikáni Zsinat tanításából, a Lumen Gentium kezdetű dokumentumból forrásozik. Az Egyház hierarchiapiramisa helyett a horizontális jellegnek kell érvényesülnie, a szinodalitás-élmény egybefogja Isten egész népét: a pápai primátust és a püspöki kollégiumot a teljes szinodalitáson belül kell elgondolnunk. A mások feletti uralkodást fel kell váltsa a kölcsönösség, az egymásra utaltság és a kiengesztelődés lelkülete. A karizmák által mindenki hozzájárul Isten népének építéséhez.” A Magyar Kurír teljes beszámolója itt olvasható.