10 szept
2023

heti templomi hirdetés

1. Dr. Csókay András idegsebész főorvos tart előadást kedden 18 órakor a budafoki  evangélikus templomban. Az előadás címe : Krisztus a tudomány megváltója. Szeretettel várnak mindenkit!

2. Kedden este a szentmise helyén igeliturgia lesz, szentáldozási lehetőséggel.

3. Csütörtökön  (szeptember 14-én) Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén a szokásos espereskerületi keresztutat járjuk, idén a nagytétényi hívek vezetésével.  Indulás este 8 órakor a Péter Pál kápolnától. Kérjük, hogy gyertyát hozzanak magukkal 

3. Elindítjuk  a jelentkezést az elsőáldozási felkészítésre, melynek első időpontja október 3-án lesz a plébánia hittantermében.  Azok a gyermekek jelentkezzenek, akik betöltötték a 9. életévüket, és  legalább két éve iskolai hitoktatásban részt vesznek.  Szándékukat a templom bejáratánál elhelyezett jelentkezési ívvel, vagy a felette található  webcímen adhatják le.  A templomunkba járó, de nem megkeresztelkedett diákok is ezen a webcímen jelentkezhetnek a szentségfelvételre. Az alkalmak rendszerességéről, pontos időpontokról a megadott email címekre fog válaszolni majd Girizd Lóránd hitoktató. Elérhetőségét megtalálják a jelentkezési lap alján.