5 szept
2021

heti templomi hirdetés

1. Szeptember 8-án, szerdán, Kisboldogasszony ünnepén a szentmisét a Mária oltárnál mutatjuk be.

2. Szeptember 10-én, pénteken este 7 órakor orgonahangversenyünk lesz itt a templomban az Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére a Sursum Corda énekkar szervezésében. Kaposi Brunó orgonaművész előadásában Bach, Mendelssohn és más művek lesznek hallhatóak. Mindenkit szeretettel várunk!

3. Ne felejtsük el, hogy jövő vasárnap, szeptember 12-én vasárnap nem lesz szentmise egyetlen budapesti templomban, így nálunk sem. A főpásztori rendelkezés értelmében vagy elmegyünk a pápai szentmisére a Hősök terére, vagy otthon, a televízión keresztül vehetünk részt szentmisén. Ez a mód ezen a napon újból engedélyezett. Mindenkit buzdítunk, hogy bátran vegyen részt az Eucharisztikus Kongresszus eseményein. Azok, akik a plébánián keresztül jelentkeztek és regisztráltak a pápai misére, a jegyeket átvehetik a sekrestyében.

4. Szeptember 14-én, kedden, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén espereskerületünk papjai és hívő közössége ismét végig járja közös keresztútját, amelyet Idén a Baross-Gábor telepiek vezetik. Találkozó este 8 órakor a budafoki Péter-Pál kápolnánál. Mindenki hozzon magával gyertyát!

5. Szeptember 15-én szerdán a Fájdalmas Szűzanya ünnepén a szentmise az oldalkápolnában lesz.

6. Bizonyára feltűnt mindenkinek itt a szentély előtt felállított hatalmas kereszt. A missziós kereszt az 52. Nemzetközi Eucha­risz­tikus Kongresszus szimbóluma, amely a kong­resszus előtt körbejárta az országot. Sajnos Budafokra ez nem jutott el, de az események idejére felállítottuk a templomunk saját missziós keresztjét ide a Mária oltár elé. 

Elődeink a templomszentelés 100 éves évfordulója alkalmával készítettek ezt a keresztet, melyet a kora­beli sváb telepesek német nyelvű réztáblán örökítettek meg. Ennek fordítása a szöveg nehezen ol­vas­hatósága miatt még folyamatban van.  A keresztet egykor minden, a pápák által meghirdetett missziós év alkalmával előtérbe helyezték. Így Budafokon is a kereszten levő évszámok mutatják, mely évben voltak missziós lelkigyakorlatok. A múlt század hányattatott évtizedeiben sajnos több évszám is eltűnt a keresztről, ezeket is pótolni szeretnénk.