2 ápr
2023

heti hirdetés

1. 2023 szeptembertől Don Bosco Katolikus Óvoda nyílik Budafokon a Savoya Jenő tér 8. szám alatt ( templomunk mögött). Elsősorban katolikus családok gyermekeit várják az óvodába. Beiratkozni 2023. április 20.-21-én lehet az új óvoda épületében.

Ugyanitt Ars Sacra  Magyar Szentek kiállítás is megtekinthető április 17-19 között. Részletek az Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola honlapján találhatók.

2. Három napos zarándokutat hirdetünk Máriazellbe, május 9-10-11.-én.   A program még szervezés alatt van.  Az érdeklődők jelentkezhetnek a plébániai irodán, illetve a sekrestyében. 

3. Gyónási lehetőség lesz szerdán,  (április 5-én) 17 órától 19 óráig. Három atya fog gyóntatni. Jöjjünk bátran elvégezni a szentgyónásunkat, és éljünk ezzel a lehetőséggel

4 A NAGYHETI SZERTARTÁSOK RENDJE a következő lesz:

Nagycsütörtökön 18 órakor szentmise az utolsó vacsora emlékére. Utána virrasztási lehetőség itt a templomban 20 óráig.

Nagypénteken 15 órakor keresztút a Kálvárián. 

18 órakor Urunk kínszenvedésének emléke. 

19 órától zsolozsmás virrasztás Jeremiás siralmaival.

Nagyszombaton reggel 8-tól lehet a szent sírt látogatni.

19 órától feltámadási liturgia és körmenet.

Húsvétvasárnap vasárnapi miserend : 8:00-kor, 9:30-kor és 11:30-kor.

Húsvéthétfőn szentmise reggel 8 órakor lesz.