31 okt
2021

heti hirdetés

1. November 1-én, hétfőn, Mindenszentek főünnepén reggel 8-kor és fél tízkor, kedden, Halottak napján este hat órakor lesz szentmise. Ez után lucernáriumot, azaz a halottjainkról megemlékező szertartást végzünk a húsvéti gyertya fényénél.

2. Szombaton reggel 8-tól este fél hatig tartjuk a szokásos elsőszombati szentségimádást.

3. Vasárnap a fél tizes szentmise után megemlékezést tartunk hősi halottjainkról a templom falán lévő emléktáblánál.

4 Aki halottak napján meglátogat egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhet a szokásos feltételekkel, amit felajánlhatunk tisztítótűzben szenvedő hozzátartozóink részére.  A templomlátogatás magában foglalja  egy Miatyánk és egy Hiszekegy elimádkozását a meglátogatott templomban. Ugyanez a búcsú elnyerhető Mindenszentek ünnepén, valamint a Halottak Napját megelőző vagy követő vasárnapon is. Természetesen a szokásos feltételekkel: gyónás, áldozás, imádkozás a pápa szándékára. (A pápa szándékára elegendő egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet imádkozni. Egyetlen gyónás elegendő mind a nyolc napra.)