2 jún
2018

Az Oltáriszentség tisztelete Úrnapján

Úrnapja teljes neve: Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe. Az ünnep alapját Lüttichi Szent Julianna látomásai alkotják, aki 13. századi ciszterci nővér volt. Imádsága közben rendszeresen megjelent neki a fogyó ill. növekvő Hold, amelyet annak jeleként értelmezett, hogy az egyházi naptárból hiányzik még egy ünnep. Ezek után látomásaiban felszólítást kapott az Oltáriszentség külön ünneppel való ünneplésére. A látomásai miatt tanácsot kért gyóntatójától, hogy mit tegyen, aki egy teológushoz, Jacobus Pantaleonishoz irányította, aki később IV. Orbán pápaként regnált. Ő az, aki pápaként később elrendelte az ünnep egész Egyházban történő megülését, és Aquinói Szent Tamást bízta meg, hogy az ünnep liturgikus szövegeit megírja. A látomásokat megerősítette az 1263-as bolsenai eukarisztikus csoda: egy Rómába zarándokló cseh pap a bolsenai Szent Krisztina templomban mutatott be szentmisét. Az átváltoztatás közben kétségek gyötörték, hogy a kenyér és bor valóban Krisztus testévé és vérévé válik-e. Ekkor megdöbbenve vette észre, hogy a megtört ostyából vércseppek hullottak alá. Az ezt felfogó korporálét ereklyeként kezdték tisztelni, és átvitték Orvietóba, ahol IV. Orbán tartózkodott. Ekkor adta ki az ünnepet elrendelő bulláját.

A szentmisében az átváltoztatástól kezdve jelen van Krisztus teste és vére a szentmisében a kenyér és a bor színe alatt. Ez a jelenlét megmarad a szentmise után is, ezért őrizzük tabernákulumban a szentostyát, és jelezzük örökmécsessel, hogy Jézus itt van velünk. Amikor térdet hajtunk előtte, kifejezzük tiszteletünket: a végtelen Isten van jelen, mi pedig csupán parányi gyermekei vagyunk. Az Úrnapi körmeneten körülhordozzuk az Oltáriszentséget, és a négy oltár a négy égtájat jelképezve mutatja, hogy Jézust világszerte tiszteljük. A virágszőnyeggel is tiszteletünket fejezzük ki. Éppen ezért nem mindegy, hogy milyen lélekkel vagyunk jelen ezen az eseményen. Igyekezzünk minél inkább hódolni az Úrnak, aki velünk maradt, táplál minket, és megerősít!

Zoli atya