20 dec
2018

Az Alfa és az Omega.

Jézus Krisztus a kezdet és a vég, az Alfa és az Omega, a világmindenség Királya, aki jelen van az Oltáriszentségben. Őt fogjuk dicsőíteni az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson 2020-ban Budapesten. Erre az ünnepre készülve 2018. november 24-én, Krisztus Király előestéjén ismét világméretű szentségimádásra került sor.

Egy éve harminc ezren imádkoztunk 18 országban, 840 helyszínen. Most, Krisztus Király előestéjén 6 kontinens, 40 országában,1070 helyszínen 35.000-en imádkoztunk együtt.

De mit is jelent a szentségimádás:

„Isten titkának szemlélése szeretettel, az Oltáriszentségben köztünk jelen lévő Jézus Krisztus személyén keresztül…A szemlélni azt jelenti, hogy befogadni akarjuk és nem kisajátítani…A szeretet azt jelenti, hogy elkötelezem magamat, és ez az egész személyiségemet érinti. Megosztom vele, aki jelen van, a dolgaimat, érzéseimet, gondolataimat, emlékeimet, ötleteimet, terveimet, jövőmet és jelenemet, és meghallgatom az Ő véleményét….Ő mondja: aki szeret, annak kinyilatkoztatom magamat” (Varga László   Kaposvári egyházmegye püspöke)

Minden vasárnap találkozunk a szentmisén, a legnagyobb titokkal, az eucharisztiával, de legyünk őszinték magunkhoz, át is éljük? Ki tudunk üresedni? Teljesen át tudjuk magunkat adni? Ki tudjuk mondani: én Uram, én Istenem! Ehhez fel kell fedeznünk a szentségimádást, fel kell ismernünk, hogy ez nem egy a sok jámborsági gyakorlat közül, nem egy lelki program, amit el kell végezni, hanem egy bensőséges személyes kapcsolat Krisztussal, aki annyira szeretett, hogy meghalt értünk.

Mindnyájunknak kell a segítség.

Nagyon sokáig én sem így éltem meg a szentségimádást. Kellett fiam rávezető segítsége, beszélgetéseink, olvasmányok és az idő a tanuláshoz, a megtapasztaláshoz, az elmélyült csendhez. A csend a szentségimádás egyik legfontosabb része: „Isten a szív csendjében beszél. Isten a csend barátja, és nekünk hallgatnunk kell Őt, mert nem a mi szavaink számítanak, hanem az, amit Ő mond nekünk.” (Teréz Anya)

November 24-én, nekem sikerült elcsendesednem, szemlélődő imámmal teljesen Krisztus Királyhoz, Megváltónkhoz fordulnom, pedig gitáros szentségimádás volt. És tulajdonképpen ezért kezdtem hozzá az íráshoz, hogy örömmel eldicsekedjem mindenkinek, hogy milyen nagyszerű énekes gitárosaink vannak. Szépen énekelnek, (a szólót néha furulya vagy fuvola játssza), remek a gitárok hangzása, szolid visszafogott imádságukkal olyan hátteret biztosítottak, hogy teljesen le tudtam csendesíteni szívemet, hogy halljak. Köszönet szolgálatukért!

És zárásként, egy idézet: „Számunkra, a modern kor gyermekei számára a gyorsan változó világ sok kihívást, bizonytalanságot ad. Az eucharisztiában valóságosan jelen lévő Jézus egy örök biztonság, sarokkő, Alfa és Omega.”  (Tornya Erika RSC)

M.E.