2 máj
2018

A májusi litánia

Május a Szűzanya hónapja. Templomainkban minden nap litániát végzünk. A litánia imádság az 5. században alakult ki, és a 7. századtól a mai formájában imádkozzuk, bár a megszólítások mindig újabb szándékokkal egészültek ki. A litánia könyörgést, imádságot jelent. Az előimádkozó szándékára válaszolnak a hívek. A loretói litánia a 17. századból való, de már a 12. században megtalálhatók előzményei. Az általunk imádkozott litánia elődjét a loreto-i bazilikában imádkozták minden szombaton. Más templomokban is imádkoztak korábban hasonló litániákat a Szűzanya tiszteletére, mégis egy pápai rendelet hatására ez lett a kizárólagos.

De miért pont Loreto? A hagyomány szerint ebbe a szentélybe építették bele Mária házát. Ez a nyugati Mária-tisztelet központja, a megtestesüléshez kötődik. A megtestesülés pedig egyrészt Isten ingyenes ajándéka, a kegyelem forrása, kidomborodik benne Isten szeretete. De ehhez a házhoz kötődik Mária igenje is, ami a hit legjobb kifejeződése a történelemben, az abszolút ráhagyatkozás Istenre. Mindebben megnyilvánul Isten üdvözítő szándéka, és az ember együttműködése ennek érdekében.

A litánia eredetileg 48 megszólítást tartalmazott, amiben 13 a Szűzanyát, öt az erények hordozóját, 13 az ószövetségi előképekben megjövendölt Máriát, öt az oltalmazót, 12 pedig a királynőt kéri. A bevezetés Istenre irányítja a figyelmünket, hiszen minden adomány tőle származik. A befejezésben pedig olyan neveken szólítjuk Máriát, amelyeken a későbbi pápai megnyilatkozások szólítják őt. A litániához még különböző imádságokat kapcsolunk, amely mindig az adott hely és közösség szükségleteit fejezi ki. Azok az imádságok, amelyek kötött formában fejezik ki a szükségleteket, mindig az egész Egyház imádságai. Ilyenkor nemcsak önmagunk nevében imádkozunk, hanem az egész Egyház nevében. Használjuk ki a Szűzanya hónapjában a litánia adta lehetőséget, és imádkozzunk azok helyett is, akik nem imádkoznak!

Zoli atya