26 márc
2018

A közösségi pincénk gépi szellőzése

Amióta elkészült a mélypincénk jelentős területének felújítása, használható közösségi térré alakítása, azóta szorgalmazzuk gépi szellőzésének kiépítését, hogy a 60-80 embert is befogadni képes teret, igazán komfortossá, tartós használatra alkalmassá tehessük.

Minden évben pályázatot nyújtottunk be e cél megjelölésével, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett lehetőségekkel élve (ezek un. EPER pályázatok), de a kért, a megvalósításhoz szükséges összeg töredékét kaptuk meg. Ezeknek a pályázatoknak az a nagyszerű előnye, hogy a pályázó, az odaítélt összeg ismeretében, a megjelölt tartalmon belül módosíthatja, csökkentheti annak tartalmát a reális megvalósíthatóság érdekében. Ezzel a lehetőséggel éltünk mi is. Az elmúlt évben elnyert összeg ugyan a teljes szellőzés kiépítésére nem volt elegendő, de a keret felhasználásával, jelentős földmunkával ki tudjuk építeni azokat a nagy átmérőjű csöveket, melyek a használt levegő elvezetését, a friss levegő beszívását fogják biztosítani. Ezekkel a munkákkal egy időben terveztük megvalósítani – a komoly föld-kitakarást kihasználva – a plébániai épület szigetelés védelmét és a már évtizedek óta tervezett támfalgarázs megépítését. A támfal részbeni elbontását követően derült csak fény arra, hogy a támfalnak gyakorlatilag nincsen alapja, így az eredeti tervektől eltérő módón kell a szellőzés csöveit kiépíteni, hogy elkerüljük a támfal teljes kidőlését, a költségek jelentős megnövekedését. Döntésünk előrelátónak bizonyult, mivel Németh Zsolt államtitkár úr személyes tájékoztatása szerint az ebben az évben, erre a célra újólag benyújtott, és folyamatban lévő pályázatunk pozitív elbírálás nyert, a kért összeget megítélték közösségünknek. Mihelyt a Hivatallal megkötésre kerül a megállapodásunk, szerződésünk, indítani tudjuk a tervezést és annak megfelelően a megvalósítást 2019. májusi befejezési kötelezettséggel. Köszönet érte!

M.E.