30 szept
2018

Október, a rózsafüzér hónapja

Október 7-én tarja egyházunk Rózsafüzér királynőjének ünnepét. Ez egy hálaünnep, amelynek eredet a 15. századba nyúlik vissza. A szentolvasó ugyanis a 15. században nyerte el a mai formáját. Néhány évtizeddel később már annyira elterjedt volt, hogy maga a pápa is ezt imádkozta a lepantói csata ideje alatt is, amikor az egyesült keresztény seregek tengeren legyőzték a török sereget, biztosítva ezzel a Földközi-tengeren való szabad kereskedelmet. Ez a csata 1571. október 7-én zajlott. a hála jeléül a szentatya, V. Piusz bevezette a lorettói litániába a keresztények segítsége megszólítást, és elrendelte a Győzelmes Miasszonyunk ünnepét erre a napra, hiszen a keresztények diadalát a rózsafüzér imádkozásának és a Szűzanya segítségének tulajdonították. 1960 óta, XXIII. János pápa rendeletére hívjuk ezt az ünnepet Rózsafüzér Királynője ünnepének.

Az ünnep ráirányítja figyelmünket a rózsafüzér imádkozására. Éppen ezért október hónap folyamán minél többször így szólítjuk meg a Szűzanyát. „Mi is a rózsafüzér? Az evangélium esszenciája. Újra és újra Krisztus életének legfontosabb eseményeihez vezet minket. Azt mondhatnánk: a rózsafüzéren keresztül belélegezzük Krisztus misztériumát. A rózsafüzér a szemlélődés kiváltságos ösvénye, nem más, mint Mária útja. Létezik-e, aki jobban ismeri, és jobban szereti Krisztust Máriánál?” (II. János Pál pápa beszédéből, melyet a pompeji Rózsafüzér Királynője-szentélyben mondott 2003 októberében).

Éppen ezért itt az ideje, hogy mindannyian tegyünk egy lépést a Szűzanya felé. Mind a közösségünkben, min egyénileg igyekezzünk minden nap imádkozni a rózsafüzért. Mert ez nem csupán egy miatyánkok és üdvözlégyek sorából gépiesen mondott ima, hanem egy nagyon komoly elmélkedő imádság, amihez még a gépiesen elmondott imádságok is segítenek, hogy a figyelmünk Jézus életének titkaira irányuljanak. Hiszen minden egyes elmondott üdvözlégy középpontjában Jézus áll, a rózsafüzérben pedig az ő életének egy-egy fontosabb eseménye. Ez az imádság alkalmat ad arra, hogy mindezeket az eseményeket sorra véve, mind a történelmet, mind pedig saját életünket Jézus életének fényében láthassuk. Éppen ezért nagy kincs ez az imádság. Használjuk minél többször! Aki egyszer megérzi az ízét, utána rendszeresen élni fog vele.

Zoli atya