23 máj
2021

Mennyire keresztényi az ereklyék tisztelete?

A vértanúk és a szentek ereklyéit gondosan megőrizzük, a halottak testével is méltósággal bánunk, mert az Egyház hisz a „test feltámadásában”. Ha nem is mindig bizonyított az ereklyék valódisága, mégis a hívek hitét támogatja, és a tiszteletük segít bennünket a szentté válásban, követve az Evangélium nagy tanúit.

Az emberiség jellemző vonása a halottak tisztelete. Az egyetemes öntudat számára ez egy szent feladat. Antigonénak, Szophoklész egyik tragédiája hősnőjének, megéri, hogy feláldozza érte az életét. Ábrahám ragaszkodik ahhoz, hogy megvehesse a machpelai barlangot, hogy oda temethesse hitvesét, Sárát (Ter 23). Ez a hely Hebronban a patriárkák eredeti temetkezési helye. Jákob azt kéri, hogy fia, József, vigye vissza holttestét Egyiptomból és ősei mellett temesse el (Ter 50). Izraelben a gyászt és a temetést ősi rítusok kísérik, amelyek többé-kevésbé közösek a környező népek rítusaival. Tovább>>>