14 okt
2023

megkezdődött a vatikáni szinódus

Az alábbiakban prof. dr. Csiszár Klára pasztorálteológus, egyetemi professzornak, a XVI. Püspöki Szinódus teológiai tanácsadójának köszöntőjét olvashatjuk, amely Újuljatok meg lelketekben és gondolkodástokban! (Ef 4,23) cimmel jelent meg a szinódust nyomon követő megujul.hu weboldalon.

Ferenc pápa immár egy évtizede inspiráló szavakkal segít és kísér bennünket a lelki megújulás útján, ugyanakkor tetteivel és egyházkormányzati döntéseivel az egyház megújulását is szorgalmazza. Ilyen térnyitogatás konkrét megvalósulása, hogy az előttünk álló világegyházi szinóduson laikus nők és férfiak is szavazati joggal fognak rendelkezni, jómagam pedig más laikus nőkkel és férfiakkal teológiai tanácsadóként segíthetjük majd a szinódusi tanácskozások előremenetét. Nem tudjuk még pontosan, mit hoznak a következő hónapok, évek, de azt biztos, hogy fontos hittapasztalatok, Isten-élmények, egyházzal kapcsolatos vélemények, gondolatok kerülnek felszínre, amelyek kétségtelenül már ma elkezdik formálni a jövő kereszténységét. Egy olyan térré szeretne változni az egyház ebben a megújulásban, ahol az ember fellélegezhet, fejlődhet és megtalálhatja azokat az útmutatókat, melyek segítségével saját és rábízottjai számára jó döntéseket tud hozni. Ebből a kalandos közös utazásból ki lehet ugyan maradni, de nem érdemes.

Ez a honlap azt a célt szolgálja, hogy megoszthassuk mi is az egyház fejlődésével, a krisztusi örömhír tolmácsolásával kapcsolatos vágyainkat, kérdéseinket, és bekapcsolódhassunk abba a szinodális megújulási folyamatba, ami immár két éve tart, és egy újabb fontos állomáshoz érkezik.Hallgassuk meg egymást őszintén, érdeklődve, félretéve az ítélkezést, az elítélést, az odamondást, hiszen ha az evangéliumot figyelmesen olvassuk, maga Jézus pont ezt nem bízta sem ránk, sem pedig az őt követőkre! Amit ránk bízott viszont, az az elkísérés, a gyógyítás, a szeretet, az odafordulás és kiüresedés, a megbocsátás és az irgalom, valamint a folyamatos megújulás. Ezek a hiteles és dinamikus krisztusi közösség ismérvei, amelyeket megélve Krisztus általunk is hitelt és esélyt kaphat a mai világban.

A szinodális megújulás nem pusztán egy hatalmas egyházi intézmény reformját tűzte ki célul, hanem minden embert, mindannyiunkat arra hív, hogy újítsuk meg az életünket, haladjunk közösen és egyénileg is a lelki fejlődés útján, melynek első lépése a meghallgatás, hiszen Ferenc pápa szavait használva a (meg)halló egyház elébe megy a tanító egyháznak. Nyitott szívvel várom ennek a megújulásnak az apró szikráit közösségeinkben. Haladjunk együtt!