8 dec
2018

Mária néni Vincencia nővér az égi hazába költözött

Az 1950-es évek második felében kezdtünk ministrálni Imi öcsémmel. Akkor, és ott a templomban indult meg életre szóló barátságunk a Keresztes fiúkkal. Rajtuk keresztül ismertük meg Mária nénit. Róla csak annyit tudtunk, hogy egy házban lakik a Keresztes családdal. Aztán az évek múlásával, barátságunk elmélyülésével egyre többet tudtunk meg Mária néniről, akit a család fiú tagjai nemes egyszerűséggel csak „maminak” szólítottak. Valójában a Szent Vince Szeretet Leányai Társulat tagja volt.

Wachtler Mária 1921-ben született Mosonszentjánoson.  Hatodik elemi után kijelentette, hogy „kék apáca” akar lenni. A polgári elvégzését követően 1935-ben került a tanítóképzőbe. 19 évesen lépett a Rendbe, és a sorozatos nehézségek ellenére haláláig hűen kitartott fogadalma mellett. A tanítást 1941-ben Budaörsön az alsó tagozatban kezdte. Családját – német származása miatt – 1946-ban kitelepítették. A rend feloszlatásakor a tartományfőnöknő úgy döntött, hogy akiknek van családjuk (szülők, testvérek) azok menjenek haza. Vincencia nővér, és néhány német ajkú apáca maradt, mert az ő családtagjaik már Németországban voltak. Ekkor ismerkedett meg egyik Szent Lujzás növendékének férjével dr. Keresztes Sándorral, aki 1950-ben a zárda elhagyását követően befogadta budafoki családi otthonába, ekkor a családjában már négy kiskorú gyermek élt. Időközben a Keresztes család még négy gyermekkel szaporodott, így bőven volt tennivaló a háznál. A fiuk kiskoruktól ministráltak, hiszen a templom igen közel volt a lakásukhoz. Így Mária néni „mami” is minden nap eljutott a templomban, ahol szentmisét hallgatott és áldozott. Egy 1953-ban a családnál tartott házkutatás eredményeként kitiltották Budapestről. Egy Budakeszi családhoz került, ahol szintén gyerekekre vigyázott. A Nagy Imre féle internáltakra vonatkozó amnesztiarendelet után Mária nővér visszatért a Keresztes családhoz. Az 50-es évek végétől már találkoztak a nővérek, és 1962-től már dolgozhatott a Szent István Társulatnál, mint eladó. Később a Szent István Társulatnak köszönhette, hogy egy kis lakáshoz jutott. A Keresztes gyerekek közben felnőttek és a velük azóta is meglévő barátságnak köszönhetjük Imi öcsémmel, hogy mi is közelebbről megismerhettük Mária nénit. Időközben több alkalommal felajánlották, hogy menjen Németországba a Rendbe, de Mária néni minden nehézség, gond ellenére itt maradt. A rendszerváltást követően Vincencia nővér Rendje is újjászerveződött 1991-ben. 1993-ban Mária néni, „mami”, Vincencia nővér is visszatért rendi közösségébe.

Rendtársaitól körülvéve, igen hosszú élet után 2018. november 20-án az örök hazába költözött. Temetésén nővértársai mellett az összes élő Keresztes fiú is ott volt.

Garbóci László