A Budafoki Temető ravatalozója mögött a hetes parcella első sorának egyes számú sírhelye az úgynevezett papi kripta a vörös márvány kereszttel.

1941-ben Budafok város képviselőtestülete, polgármestere dr. Mericzay Aladár javaslatára, díszsírhelyet adományozott a Budafoki Római Katolikus Egyháznak, hogy a korábban elhunyt és Budafokon eltemetett plébánosait egy közös sírba helyezhesse el. Az egyház, gyűjtést rendezett, majd a város által adományozott helyen megépítette a papi kriptát. A kripta fejezeténél egy vörös márvány keresztet állítottak. A kereszt függőleges és vízszintes szárának találkozásánál egy 22 cm. átmérőjű töviskoronás Krisztus fej látható.

A keresztet tartó posztamensbe írták be az ide áthelyezett, korábban különböző helyeken nyugvó egykori plébánosok neveit. Magka János, meghalt 1859. május 25-én, Haintz Lipót, meghalt 1879. október 12-én, valamint Poós Rezső, aki 1935. december 9-én hunyt el. Az új sírhelyet 1942. július 7-én Shvoy Lajos székesfehérvári megyéspüspök áldotta meg. Az eseményen megjelent dr. Jegg Géza Budafok új polgármestere és mintegy 1500 budafoki polgár. A papi kripta ma is a budafoki plébánia tulajdonában van, felújítása a közeljövőben várható.

Garbóci László összeállítása