24 febr
2019

Hirdetések 2019. február 24. Évközi 7. vasárnap

Köszönjük a szentmisében a katolikus iskolák javára felajánlott adományokat!

A férficsoport következő találkozása hétfőn este 8-kor lesz a plébánia hittantermében.

A héten elsőpéntek. A reggel 7 órai szentmise előtt gyóntatás lesz templomunkban. A délelőtt folyamán meglátogatjuk plébániánk idős, beteg híveit.

A rózsafüzér társulat imádsággal egybekötött titokcseréje szombaton este fél 6-tól lesz templomunkban.

Jövő vasárnap lesz templomunk egykori ministránsainak találkozója. Ők szolgálnak a fél 10-es szentmisében, amelyet élő és elhunyt ministránsokért, valamint templomunk egykori káplánjáért Keszthelyi Ferenc atyáért ajánlunk fel.

Március hatodikával, hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. A hamvazás szertartását, mivel ez a böjt kezdetének a szertartása, csak a nagyböjt első napján, azaz hamvazószerdán végezzük, kifejezve ezzel azt, hogy Jézust követve mi is negyven napon keresztül akarunk böjtölni. A következő vasárnap már nem lesz lehetőség hamvazkodásra. Hogy mindenki eljuthasson szentmisére, reggel 7-kor és este 7-kor lesz szentmise és hamvazás templomunkban. A böjti fegyelem szabályai megtalálhatók a Lipót lapokban.

Továbbra is kérjük, hogy őrizzük meg a szentély „szent” jellegét, ezért a sekrestyébe ne a szentélyen keresztül járjunk be, hanem kívülről. A gyerekek misenaplóikba a szentmisék után a szentély előtt álló ministránstól kapnak pecsétet.

Plébániánk hittantábora július 1. és 6. között lesz Balatonszemesen. A tábor költsége 20 000 Ft. Jelentkezni a sekrestyében lehet 5 000 Ft előleg befizetésével.

Megjelent a Lipót lapok, elvihető a hátsó térdeplőről.