1 nov
2020

Heti templomi hirdetés

Hétfőn lesz a Halottak napja. Az esti 6 órás szentmise keretében fogunk imádkozni  elhunytjainkért, és a mise végén elvégezzük a halottakért  szóló lucernáriumot (a húsvéti gyertya mellett végzett könyörgő imádságokat).

Halottak napjához kötve teljes búcsút lehet nyerni elhunytjainkért és a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Ennek feltételei: szentgyónás, szentáldozás, valamint egy Hiszekegy és Miatyánk elimádkozása a pápa szándékára. Éljünk ezzel a lehetőséggel elhunyt szeretteink javára!

November 7-én, szombaton elsőszombati szentségimádást tartunk itt a templomban reggel 8-tól este fél 6-ig. Fél hattól rózsafüzér imádságot mondunk.