24 márc
2024

heti templomi hirdetés

1. Hétfőn az esti szentmise helyén igeliturgia lesz, szentáldozási lehetőséggel.

2. Szentgyónásra lesz lehetőség szerdán, 17.00-től 18.00-ig. Egy vendég gyóntató atyával várjuk a kedves testvéreket.

3. A Nagyheti szertartások rendje a következő lesz:

Nagycsütörtök:

18 órakor szentmise az utolsó vacsora emlékére oltárfosztással. Utána virrasztási lehetőség 20 óráig.

Nagypéntek

15 órakor keresztút a Kálvárián

18 órakor ünnepi szertartás Urunk kínszenvedése emlékére: Passio, kereszthódolat és áldoztatás

Nagyszombat

Reggel 8 órától lehet szent sírt látogatni

19 órakor feltámadási liturgia és körmenet

Húsvétvasárnap

Vasárnapi miserend: 8:00, 9:30, 11:30

Húsvéthétfő

Szentmise csak reggel 8 órakor

4. Nagypéntek szigorú böjti nap! Háromszor lehet étkezni és egyszer jóllakni.

Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk!