24 szept
2022

Heti hirdetés

1. A jövő héten kedden és pénteken reggel 8-kor lesznek a szentmisék. A szerdai napon a szentmise szokott időpontjában igeliturgia lesz, szentáldozás lehetőségével.

2. Október 1-jén egésznapos elsőszombati szentségimádás lesz templomunkban.

3. Október 2-án vasárnap a cserkészek „Stációfutást” szerveznek. A program a fél 10-es szentmisével kezdődik, azután a futóverseny a stációkertben , majd kézműves program, kávéház és közös ebéd. Szeretettel várnak minden érdeklődőt!

3. Plébániai zarándoklatot szervezünk Gyöngygyöspatára és környékére október 5-én, szerdára. Jelentkezni lehet a sekrestyében, vagy a plébánián. A részvételi díj 13.000.- forint, amit a jelentkezéskor kell befizetni.

4, Az elmúlt hetekben új misei liturgikus énekek tanulásba kezdtünk, szíveskedjenek a testvérek ehhez csatlakozni! Ezek a honlapon és a facebook oldalunkon megtalálhatók Kodály mise címen.

5. A Magyar Püspöki Kar az alábbi kérést tettek közzé:

2022.október 1. és november 28. között lesz Magyarországon. Ez az összeírás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarországon, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buzdítunk minden katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg hitét, a római katolikus valláshoz – ezzel Krisztushoz és az ő Egyházához – való tartozását.