9 ápr
2020

Gáspár atya húsvéti köszöntője

Bátorság! Isten gondoskodik!

(Rubens: Ábrahám készül föláldozni Izsákot)

Kedves Testvérek!

 Örömmel írom nektek ezeket a sorokat 2020 Húsvétjára! Bátorság!  Krisztus feltámadt és ez a mi reményünk és húsvétunk. Hálásak vagyunk az Úrnak, mert ő eljött, hogy megszabadítson a halál és a bűn elnyomásától és rabszolgaságából! Ő belépett a halálba értem és érted. Most él és közbenjár értünk az Atyánál. Ahogyan az Írás mondja:„van pártfogónk Istennél, aki megvéd minket” (Zsid.lev.) . Örüljünk ezen a 2020. év Húsvétján, hogy az Úr feltámadt a mi megigazulásunkért! 

Ebben a helyzetben, amiben ma találjuk magunkat, töltsön el örömmel minket annak a tudata, hogy Krisztus, a mi Húsvétunk él és feltámadt, és hogy kimondhatatlan szeretettel szeret minket és arra vágyik, hogy Vele menjünk. Már a teremtés előtt gondolt ránk, hogy önmagának részeseivé tegyen minket, boldogságának részeseivé. Szeretettel eltelve gondolt ránk, hogy szeressen minket, mert Isten a Szeretet. Mindeközben körülvesz minket a koronavírus járvány, ami láttatja velünk, hogy milyen érzékenyek és törékenyek vagyunk. Mindazonáltal nagy kegyelem, hogy van Egyházunk, ahol ünnepelhetjük Krisztus köztünk lévő szeretetét.

„Szeressétek egymást” – mondta az Úr- „mert ebben a szeretetben fogják megismerni, hogy a tanítványaim vagytok”. Csodálatos arra gondolni, hogy az életet azért kaptuk, hogy szeressük egymást ! És ez a célunk dicsőséges a mennyben az Úrral, Szűz Máriával és az összes szentekkel. Különösen ezen a Húsvéton, amiben a korona vírus miatt egy esemény vesz körül minket, ami sok testvérünket majd arra kényszerít, hogy meghaljon, hogy az Atyához menjen. Ez az Isten hívása a megtérésre mindannyiunknak!

Kedves testvérek, ez a Húsvét, ami közeledik hozzánk, ebben a helyzetben talál minket : a koronavírus nyugtalanságot teremt bennünk, abban az értelemben, hogy oly sok testvér mehet az Atyához. Reméljük, hogy ez majd arra szolgál, hogy sokan megtérjenek az Isten elleneséletükből és visszatérjenek az Istenhez szeretettel. Legyen ez a világjárvány mindenki számára az üdvösség pillanata. A sötétség közepette, amiben a társadalmunk van, most jobban, mint valaha, szükségünk van a Húsvétra, ami jön, jön, hogy a létünket megtöltse reménnyel, mert benne az Isten kinyilatkoztatja magát teljesen.

Ilyen kivételes körülmények között az idén más módon fogjuk ünnepelni a Húsvétot, mint ahogy eddig tettük. Egy egyedülálló módon! Családokban, otthonainkban! És Isten meg fog áldani minket! Ő most is átvonul, mint egykor Egyiptomon, és magával ragadja azokat, akik várnak rá! Készítsük elő ezért a magunk virrasztását és várakozását. Végezzünk együtt, közösen a családdal liturgiát, istentiszteletet. Ehhez segítségképpen letölthető egy nagyon szép anyag Barsi Balázs ferences atya szerkesztésében a plébániai honlapról. Kapcsolódjunk be a televíziós vagy online közvetítésekbe.

Húsvét éjszakáján használjuk majd fel az alkalmat arra is,hogy imádkozzunk a megbetegedett testvéreinkért szerte a világon, az egészségügyi dolgozókért és azokért a testvérekért, akiket hamarosan elszólít az Úr és azokért is, akiket már elszólított. Éljétek meg a Húsvétot a családban, ami csodálatos lesz!   Húsvét jön hozzánk és meghív az eszkatológiai (végidős) várakozásra. Legyetek bátrak testvérek!  Gondviselésszerű és kivételes Húsvét lesz. Bátorság! Várjuk ezen a az éjszakán az Úr átvonulását, Krisztus feltámadását!

 Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Isten gondoskodik!

Imádkozzunk egymásért! 

Gáspár atya