16 jan
2020

ÉV VÉGI TÁJÉKOZTATÓ

A 2019. december 31-i hálaadó szentmisén Gáspár atya szokás szerint ismertette az elmúlt évnek az egyházközség életére vonatkozó legjellemzőbb számszerű adatatait.

Ami a vallási szertartásokat illeti: a templomban 20 esküvőre és 75 keresztelőre került sor. Az elsőáldozók száma 25 volt és 28-an részesültek a bérmálás szentségében. A temetések száma 73 volt.

Az éves költségvetés kiadásainak legnagyobb tétele a pinceszint (cserkészotthon) második közösségi helyiségének kialakítása és a kapcsolódó szellőzőberendezés megvalósítása volt, amelyek 19 millió Ft-os költségét pályázati forrásokból teremtettük elő.

Sikerült elvégezni az orgona húsz év után esedékessé vált renoválását, illetve tisztítását 1.400.000 forintból. Elkészült a plébánia utcai szárnyára tervezett tetőérbeépítés terve 3. 100.000 Ft-ból, amelyre szintén nyertes pályázat biztosított fedezetet. Folyamatban van a plébánosi lakás felújítása is, amelyre összességében várhatóan 3 millió Ft-ot kell költeni.

Megkezdődött a Péter-Pál kápolna padjai felújításának előkészítése, A munkát farontó rovarok által okozott károk javítása, és a további károk favédelemmel való megelőzése indokolja. Folytatódik továbbá a plébánia elavult fűtésrendszerének korszerűsítése is.

Kérjük a kedves testvéreket, hogy az éves egyházközségi hozzájárulás befizetésével, illetve adományaikkal továbbra is támogassák a jelzett munkálatokat!