22 aug
2023

Egyenes gerinccel a fény felé – Mustó Péter halálára

Augusztus 6-án a németországi Hildesheimban elhunyt Mustó Péter jezsuita szerzetes, dél-amerikai misszionárius, egyetemi lelkész, számos lelkigyakorlat vezetője és népszerű író, akit 2013-ban a lelkigyakorlatos kultúra megteremtéséért a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntettek ki. Görföl Tibor, a Pécsi Tudományegyetem oktatója, a Vigilia főszerkesztője emlékező írását adjuk közre.

A Tábor-hegyi fény, a színeváltozás ünnepén elhunyt Mustó Péternek nem kellett megvárnia, hogy a zsinat utáni Egyház a perifériák, a határhelyzetek és az intézményes vallástól távol lévők felkeresésére buzdítsa: egész életútja és szellemi alkata kifelé, mások felé hajtotta. Évtizedeknek kellett eltelniük, mire kifelé vetülő útkeresése során megtalálta azt a belső középpontot, amelyben meg tud gyökerezni, s ezután, a csöndes imádság fokozatos felfedezésének hosszú éveiben sokakkal igyekezett megszerettetni azt a világosságot, amelynek tisztelői, barátai és tanítványai szemében maga is a képviselője volt. Tovább>>>