17 szept
2018

A Szent Kereszt felmagasztalása

A lenyugvó őszi nap sugárzó melegével ragyogja be a kis kápolnát, hogy átadja helyét az alkonyatnak. Hamarosan leszáll az este, és a Szent Lipót Templom harangja ezúttal keresztútra invitálja a híveket.

Gondolatait ezúttal a Kelenvölgyi Szentháromság Plébánia Egyházközségének tagjai tolmácsolták Lancendorfer István Plébános úr vezetésével. Az espereskerület titulusa Szent Kereszt Felmagasztalása. A bársonyos esti homályban kigyúlnak a gyertyafények, hogy hirdessék: a halálon úrrá lett az élet. A kis közösség azért gyűlt össze, hogy keresztutat végezzen a Budafoki Kálvárián – elmélkedve Jézus szenvedésein és keresztre feszítésének eseményein. 

A keresztútnak ez a mai formája még a középkorban alakult ki. Mivel sokan nem jutottak el Jeruzsálembe, egyre több felé építettek stációkat. A mienk, a Péter-Pál Kápolnától induló keresztút, melynek utolsó állomása a kálvária barlang fölött magasodik, 1832-ben ké­szült el. A képoszlopok festményei több alkalommal kerültek felújításra. Utoljára 1995-ben Oláh József készítette el. A festmények Krisztus szenvedéstörténetét ábrázolják.

Valamennyi a helybéli lakosság adományából készült. A stációk oszlopainak anyaga helyi mészkő. Oldalukon kis táblák őrzik az állíttatók nevét.

Hálás szívvel emlékezünk rájuk, amikor elindulunk, hogy emlékezzünk, elmélkedjünk, és hálát adjunk a Magasságosnak azért a végtelen szeretetéért, hogy egyszülött Fiát feláldozta érettünk.

„Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által meg­váltottad a világot!”

Imádságos lélekkel járjuk az utat… Tobzódnak a gondolatok… Heveseb­ben ver a szív… Igyekeztem én is felkelni, ha olykor elbuktam?…  Tudok lecsendesedni, amikor kedvem volna mások felett ítélkezni?… Átérzem-e mások fájdalmát?… Felveszem-e keresztemet, amit nekem rendelt feladatul hordozni az Úr?…

Jézus értem is meghalt a kereszten. Levéve testét onnan, Szűzanyánk ölébe fektették, végül sziklasírba temették.

Ma szokássá vált, hogy egy 15. stációt is hozzátesznek a 14-hez – a feltámadásét. Jézus feltámadt a halottak közül, és köztünk él.

Köszönjük, Urunk mérhetetlen szeretetedet, és add, hogy – követve pél­dádat – mi is fel tudjuk venni azt a keresztet, amelyet nekünk szántál, hogy általa jobbá legyünk, és megtaláljuk az üdvösség útját!

Feinekné Marika