Bízunk benne, hogy hamar megtalálja a keresett információt! Kérjük, mondjon el egy fohászt közösségünkért! 

“Jézus, Isten Fia! Te hívod a megkeresztelteket, hogy „evezzenek a mélyre”, bejárva az életszentség útját. Szítsd fel szívünkben a vágyat, hogy a Te szereteted hatalmának tanúi legyünk a világban! Tölts el Lelked ajándékaival, hogy egyre inkább hasonuljunk hozzád, és Téged jeleníthessünk meg a világban! Ámen.”

Budafok-Belvárosi Plébánia
Adószám: 19819497-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-22472276

Budafok-Belváros Egyházközségi Alapítvány
Adószám: 18058527-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-20098245

Plébános: Ailer Gáspár atya

A hét idézete:

“Magunk mögött kell hagynunk megszokott dolgainkat. Észre kell vennünk a Jézusból ma is áradó, éltető erőt.
Világosan látnunk kellene, hogy a jézusi út nem azonos az intézményszervezéssel. Ez az út nem egyszerűen kultúrateremtés, iskolafenntartás vagy szociális létesítmények működtetése. Ez az út a hit útja. Meg kell hallanunk a hívó szót, és követnünk kell Őt. S ha hittel követjük, akkor ebből a hitből elkötelezett cselekvés fakad. Szolgálat.
A kereszténység nem kényelmes visszavonulás a magunk építette várakba, templomokba. A kereszténység kihívás, kockázatvállalás, a biztosnak látszó berendezkedés bátor elhagyása. A kereszténység személyes kapcsolat azzal az Úrral, aki vándortanítóként lépett föl a Genezáreti-tó partján, és aki fölnyitotta az első tanítványok szemét, és megnyitja ma is az Őt őszintén követni akarók szemét, hogy meglássák: az élet több, mint az eledel, több, mint a ruházkodás, ahogy a Hegyi beszédben mondotta.” Korzenszky Richard