Bízunk benne, hogy hamar megtalálja a keresett információt! Kérjük, mondjon el egy fohászt közösségünkért! 

„Jézus, Isten Fia! Te hívod a megkeresztelteket, hogy „evezzenek a mélyre”, bejárva az életszentség útját. Szítsd fel szívünkben a vágyat, hogy a Te szereteted hatalmának tanúi legyünk a világban! Tölts el Lelked ajándékaival, hogy egyre inkább hasonuljunk hozzád, és Téged jeleníthessünk meg a világban! Ámen.”

Budafok-Belvárosi Plébánia
Adószám: 19819497-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-22472276

Budafok-Belváros Egyházközségi Alapítvány
Adószám: 18058527-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-20098245

Plébános: Ailer Gáspár atya

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ÁLTALÁNOS MISEREND

Hétköznap: hétfőn, kedden, pénteken és szombaton: 18:00 – szerdán: 8:00 (csütörtökön nincsen mise)

Vasárnap: 8:00, 9:30 és 11: 30, valamint 17:00 (óvodások részére)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

JÓZSEF ATTILA

Keresek valakit

Keresek Valakit, s nem tudom, ki az?
A percek robognak, tűnik a Tavasz,
s nem tudom, ki az.
Csüggedő szívvel loholok egyre,
keresek valakit a Végtelenben,
loholok egyre.
Könnyeim csorognak, – majd kiapadnak,
vágyak magukkal messzebb ragadnak –
majd kiapadnak!
Búsan magamnak akkor megállok,
szemem csukódik, semmit se látok –
akkor megállok.
Lelkem elröppen a Végtelenbe,
tovább nem vágyom arra az egyre,
a Végtelenbe.