17 jan
2019

Szent Sebestyén, a császári testőrség parancsnoka

Sebestyén, az egyik legnépszerűbb szent, Narbonne-ban született, de Milánóban élt. Diocletianus
császár nagyon szerette és kinevezte a testőrség parancsnokává. Így Sebestyén egyszerre tudott császári tiszt és hűséges keresztény lenni, aki bátran védte a hitet. A
keresztényüldözések idején beosztása miatt segíteni tudott a börtönben sínylődő
keresztényeknek, és mivel tehetséges szónok volt, bajtársait is el akarta vezetni a hithez. Végül
feljelentették. A császár először nem akarta elhinni, de mivel nem tagadta meg a hitét halálra
ítélték. Egy nyílt mezőn karóhoz kötözték, majd a katonák lenyilazták és otthagyták. Egy Irene
nevű özvegyasszony viszont felfedezte, és addig ápolta a súlyos sebesültet, amíg fel nem épült.
Amikor megjelent a császári udvarban mindenki úgy fogadta őt, mint aki feltámadt a halálból. Ez
arra irányíthatja figyelmünket, hogy a keresztény élet valójában elpusztíthatatlan a hívőnek nem
árthat semmiféle kínzás és halál.
És Sebestyénnek másodszor is meg kellett ízlelnie a halál misztériumát, újra hóhérok kezébe
került, akik botokkal agyonverték. Halálának időpontja bizonytalan, 287. január huszadikára
teszik.
Tisztelete nagyon hamar elterjedt. Róma városának patrónusa, mivel 680-ban a nagy
pestisjárvány idején hozzá fohászkodtak és a város megmenekült. De ő a védőszentje többek
között a Svájci Gárdának is.
Emléknapja a népi kalendáriumokban az első tavaszébresztő nap, mert ekkor kezdenek nedvet
szívni, azaz mézgásodni a fák.
Fellegi Béla