19 ápr
2019

Szent Dizmász, a jobb lator

Az első szent, és akit maga Jézus avatott szentté, a megtérő bűnösök  és haldoklók védőszentje.
Szent Lukács evangéliumában olvashatunk a jobb latorról, aki halála előtt pár perccel így szólt
Jézushoz: „Emlékezzél meg rólam mikor eljössz országodba.” Ő azt felelte: „Bizony mondom
néked, még ma velem leszel a paradicsomban.” Többet nem írnak az evangéliumok, de az
egyházatyák, és az úgynevezett apokrif iratok is megemlékeznek róla. Ez utóbbiak megemlítik,
hogy Dizmásznak hívták, és egy rablóvezér volt, gyilkosságokat is elkövetet. Van egy legenda,
ami szerint a menekülő Szent Család találkozott az akkor még fiatal Dizmásszal, aki megvédte
őket társaitól a sivatagban.
Mivel érdemelte ki a mennyországot, hiszen még bocsánatot sem kért? Jézusnak elég volt,
hogy elismerte bűnét: „Mi jogosan szenvedünk büntetést”, elég volt Jézusnak, hogy az utolsó
pillanatban rászánta magát erre a tettre.
Egyes szentírás-magyarázók hangsúlyozzák, hogy a gúnyolódó, rosszindulatú tömeggel
szemben a jobb lator volt az egyetlen, aki Jézus védelmére kelt. Példája reményt nyújt
mindazoknak, akik kétségek közt töprengve gyötrődnek, hogy Jézus megbocsát-e nekik.
Bizonyíték, hogy amíg az ember él, semeddig nem késő.
Mindenható és irgalmas Isten Te igazságot szolgáltatsz a bűnösnek, alázatosan kérünk, vezess
minket szelíden az igaz bűnbánatra, ahogy egyszülött Fiad kegyes pillantással megbánásra
késztette a Szent Jobb Latort, és add nekünk azt az örök dicsőséget, amit neki is ígértél. Ámen.
Fellegi Béla