A szentmisén való közreműködők közül kiemelkedő helyet foglalnak el a ministránsok. Közvetlenül az oltár körül végzik szolgálatukat. Szolgálatuk liturgikus szolgálat, mely szükségessé és lehetővé teszi a szentmise mélyebb megismerését.

A ministráláshoz belső hozzáállás szükséges, mely tudatos és tevékeny részvételt és személyes tapasztalatot igényel. A ministránsok legalább 10 perccel a szentmise kezdete előtt gyülekeznek a sekrestyében és csendben készülnek a ministrálásra.

Templomunkban egy vidám kis csapat látja el ezt a szolgálatot, akik ezen kívül több közös programot is szerveznek: kirándulások, közös játékok, stb. Minden fiatalt várunk ministrálni (alsó korhatár 6 év)!