Budafok XI. kerülettel határos területrészén a Honfoglalás út végében (a 126-os szám előtt) áll egy Mária-képoszlop. Hosszú éveken keresztül csak találgatások voltak, mikor is kerülhetett ide. A környéken lakók azt állították, hogy amikor Rózsavölgy benépesült a XX. század hajnalán, az emlékmű már állt. Aztán az 1970-es évek végén, egy viharos éjszakán eltűnt a képoszlopból a Szűz Máriát a Kisjézussal ábrázoló kép. Amikor az 1990-es években felmerült a képoszlop felújítása valamint az ellopott Madonna kép pótlása, először is ki kellett szabadítani a képoszlopot a földből. Ugyanis a Honfoglalás út szintje az elmúlt másfélszáz esztendő alatt közel másfél méterrel került magasabbra. Amikor kiszabadították a képoszlopot, kiderült, hogy egy jelentős posztamensen áll, melynek tükrében felirat található, és a felület letisztítását követően, szövege is olvashatóvá vált.

Die Ehre sei
Gott dem Vater
dem Sohn
und dem
 heiligen Geist
1 8 4 8

(Hála legyen Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.)

A felirat kapcsán kiderült, hogy az ismeretlen személy vagy személyek – feltehetően – hálából, a szabadságharc évében állították fel a Sauwinkelgraben (Disznózug-árok) végében a képoszlopot. A felemelést követően Szabó Péter és barátai restaurálták a becses emléket, az ellopott képet pedig ifj. Bóna István a Képzőművészeti Főiskola tanára pótolta, megfestvén az un. Bajor Madonnát. A képoszlop felújításának teljes költségét a helyi civilekből alakult Savoyai Jenő Asztaltársaság fedezte. Az elkészült munka megáldása 1997. december 3-án volt, szépszámú jelenlévő részvételével. A katolikus egyház részéről Halmos Ábel, a közeli bencés tanulmányi ház vezetője áldotta meg a felújított emlékművet.

Garbóci László összeállítása