A képviselőtestület a plébániai közösség Istentől és az Egyháztól kapott küldetésének teljesítését előmozdító tanácsadó szerv. A határozatok meghozatalához a jelenlevő tagok számának felénél legalább egy szavazattal többnek kell lennie. A jegyzőkönyvben a határozathozatallal együtt annak szavazati arányát is fel kell tüntetni. A képviselőtestület havonta, a hó harmadik hétfőjén gyűlik össze a közösség ügyeinek megvitatására. Öt évre választja őket a hívek közössége. Hivatalból tagok: a plébános, a kántor, a hitoktatók képviselője, a II. János Pál pápa Iskolaközpont képviselője. A plébános három tagot delegálhat.

 

Tagok 2017-2021:

 • Ailer Gáspár plébános, elnök
 • Sasvári László világi alelnök
 • Bencze Márk kántor
 • Bódis Lajos
 • Farkas Márta
 • Garbóci Imre
 • Garbóci László
 • Hegedűs Endre
 • Mati Krisztián
 • Müller Emil
 • Nágl Balázs
 • Németh Ágota
 • Oláhné Verzár Mónika
 • Szabó Tünde
 • Wintsche-Mikesch Viktor
 • Zugmann Péter