Főoldal
Főoldal
Történet
Elérhetőség
Miserend
Ministránsok
Cserkészek
Schola
Alapítvány
Képviselőtestület
Gyóntatás
Közösségeink
Népszokások
Szent Lipót

 

Budapest XXII. kerületében a Budafok-belvárosi Szent Lipót Templom története, mintegy háromszáz évre nyúlik vissza. Röviden bemutatjuk azokat az épületeket, amelyek valamilyen módon a plébániához tartoznak. A Szent Péter és Pál kápolna, kálvária, keresztút, plébánia épülete, valamint a Törley mauzóleum, melyek ma is a plébániához tartoznak.
Az egykori Promontorium 1739-ben szerveződött önálló zsellérközséggé. A hívek a Savoyai kastély "Segítő Szűz" tiszteletére szentelt kis kápolnájába jártak szentmisére. A gyorsan fejlődő település hamar kinőtte a korábban fogadalmi templomként épített Szent Péter és Pál kápolnát is. Az akkori kegyúr, Mária Terézia, jelentős segítségével, a kastély közelében 1753-ban letették a templom alapkövét. Sajnos sem a tervezőjét, sem az építőjét nem ismerjük. Feltehetően valamelyik bécsi műhelyből származnak a tervek, a kivitelezés pedig idegen építőmesterek irányításával, a szorgalmas helyi lakosság közreműködésével történt. A kis barokk templom 1755 őszére készült el. A templomot október 6-án Padányi Bíró Márton veszprémi püspök szentelte fel Szent Lipót, valamint Promontórium védőszentjeinek, Szent Sebestyén és Szent Vendel tiszteletére.

2.kép A templom két fontos berendezését, a vörös márvány oltárt és az oltárképet Mária Terézia adományozta. Az oltárkép Szent Lipótot ábrázolja, valószínűleg Bartholomeus Altomonte festménye. Szent Lipót (IV. Leopold) 1075 körül született Gars-ban, 1136-ban vadászbalesetben halt meg. Ausztria fővédőszentje. Hasonlóan szent István királyunkhoz ő is templomokat, kolostorokat épített, egyházat szervezett.
Mire a berendezéssel elkészültek a település ismét kinőtte a templomot. A szentély érintetlenül hagyásával a teljes főhajót elbontották és egy jelentősen nagyobbat építettek a helyére. Ugyancsak ekkor készült el a ma is látható késő barokk stílusú torony, mely a tetején található középkori eredetű kovácsoltvas kereszttel együtt 42 méter magas. A toronyban egy nagy öreg, több mint 200 éves, 320 kg-os, és három 85 éves kisebb harang lakik. A későbbiekben két oldalkápolnát építettek a templomhoz. Az északi oldalon 1859-ben, a déli oldalon 1896-ban készült el. Ekkor a templomot újból felszentelték. A XX. század elején a templom új orgonát vásárolt és elkészültek a színes üvegablakai is. Sajnos az 1929-es csepeli lőszergyári robbanáskor az üvegablakok jelentős része megsemmisült.

3.kép Az 1937-es teljes belső restaurálásakor készültek el a mennyezet freskói. A szentélyben a Szentháromságot, a hajóban Krisztus Királyt és Szent István királyt ábrázolták. A templomot 1994-1998 között kívül, belül restaurálták, így most eredeti szépségében tündököl.

4.kép A templom berendezései különböző helyekről származnak. A legértékesebb darabjai a Mária Terézia adományai. A hajóban van "Segítő Szűz Mária" oltára melyet 1762-ben vásároltak meg a templom számára. A Mária oltárral átellenben van a rokokó szószék, amit az evangelisták szobrai és attribútumai díszítenek. Máté jelképe hiányzik, elveszett. Az északi oldalkápolnában lévő Pieta szoborcsoport a budai trinitáriusok templomából származik. Az oldalkápolna felett Murillo Immaculata című képének másolata van. A szentélyben és a hajóban négy-négy aranyozott fa szobor látható.

A templom környékének története


5.kép A Szent Péter és Pál kápolna 2008-ban ünnepli felszentelésének 260. évfordulóját. Korábban épült mind a templom, fogadalmi kápolnaként. Knoll József és családja az 1739-es nagy pestisjárvány alatt fogadalmat tett templomépítésre, ha túlélik a járványt. Ezért épült fel a község temetőjének területén a kis barokk kápolna. 1748 május 16.-án szentelte fel Padányi Bíró Márton veszprémi püspök.

6.kép Az első kálváriát promontori telepesek 1761-ben építették úgy hogy messziről, például a Dunáról is látható legyen. Az első vörösfenyő kereszteket, amelyeken még fémlemezből készültek az alakok, 1808-ban cserélték le rózsaszínű márványra. Ekkor már a korpuszok is márványból készültek. Ezek sajnos a történelem során elvesztek, ma kemény mészkőből faragott korpuszok láthatók a márvány kereszteken. A kálvária alatti kis üreg megnagyobbításával Szentsír-fülkélt alakítottak ki. A Szent Péter és Pál kápolna és a Kálvária közötti szakaszon 1831-ben készültek el a stációk. A Kálváriát a XX. Században kétszer restaurálták, 1934-ben és 1993-ban. Sajnos 2005-ben vandál rongálás áldozata lett. A hívek adományaiból 2006 Húsvétjára állították ismét helyre.

A mai plébánia épületét 1853-ban vette meg az egyházközség Rottenbiller Klárától. Az épület mai formáját csak jóval később, mintegy hatvan év múlva kapta.

7.kép A Törley mauzóleum szintén a plébániához tartozó épület. Törley József 1907-ben halt meg, felesége Sacellary Irén 1909-ben építette a keleties elemekkel díszített szecessziós épületet. Két fő része van, a torony és alatta lévő altemplom, valamint a kupola alakú kápolna. Az altemplomba temették el fehér carrarai márvány szarkofágba Törley Józsefet. Felesége 1910 végén végrendeletében az épületet a plébániára hagyományozta, azzal a megkötéssel, hogy minden évben férje, kislánya és az ő halála évfordulóján szentmisét mutassanak be.

 
Véletlen kép

Adományozás


Adományait a következő módon küldheti el:

Budapest-Budafok-Belváros
Szent Lipót Plébánia


Rövid név:
Budafok-Belvárosi Plébánia
Adószám: 19819497-1-43
Számlaszám: OTP
11722003-22472276

Budafok-Belváros Egyházközségi Alapítvány

Adószám: 18058527-1-43
Számlaszám: OTP
11722003-20098245
Véletlen kép


Ima a Nemzetközi
Eucharisztikus
Kongresszusért


Mennyei Atyánk,
minden élet forrása!
Küldd el Szenlelkedet,
hogy az önnmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben
velünk lévő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot,
hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk és népünk,
Európa és a világ lelki
megujulására szolgáljon!
Ámen.


Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalaból kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!
Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád
és szentjeiddel dicsérjelek Téged,
mindörökkön örökké. Amen

(Loyolai szent Ignác)