Főoldal
Főoldal
Történet
Elérhetőség
Miserend
Ministránsok
Cserkészek
Schola
Alapítvány
Képviselőtestület
Gyóntatás
Közösségeink
Népszokások
Szent Lipót

Már 22 éve, hogy 1992-ben megalakult templomunkban a Szent Lipót Schola. Alapítója és vezetője Winnington - Ingram Johanna, a Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola énektanára, aki azóta elvégezte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene szakát és annak doktoriskoláját is. A schola alapító tagjai zömében a Nádasdy Iskola akkori növendékei voltak.
A schola feladata liturgikus szolgálat. A II. Vatikáni Zsinatban meghatározták, hogy a szentmise zenéje a legmagasabb rendű, liturgiával szervesen összekapcsolódó gregorián muzsika legyen. Scholánk magyar gregorián tételeket énekel, tanítja azokat és vezeti a hívek énekét. A tanítási év minden vasárnapján szolgálunk a 1/2 10-es szentmisén, a gregorián ének mellett hetenként más, az adott ünnephez kapcsolódó motettát is énekelünk Felajánlásra. A 20 év alatt a misére járó hívek szépen megtanulták az egyszerű gregorián típusdallamokat, így az "egész templom" együtt énekel.
Minden nagy egyházi ünnepen, körmeneten, keresztúton is részt veszünk. Virágvasárnap és Nagypénteken passiót adunk elő. Nagypéntek estéjén virrasztó zsolozsmában Jeremiás siralmait énekelve emlékezünk meg Jézus szenvedéseiről és kereszthaláláról. A karácsonyi éjféli mise a schola beköszöntőjével kezdődik.
Tagjai vagyunk a Magyar Egyházzenei Társaságnak.
Liturgikus kórusunk sok alapító tagja ma is énekel, hozzánk csatlakoztak többen a hívek közül és továbbra is sok gyermek, fiatal a Nádasdy Iskolából (mint jelenlegi vagy volt növendék, tanár ). Többen hozták magukkal gyermeküket, férjüket vagy édesanyjukat. Büszkék vagyunk rá, hogy közöttünk az óvódástól a nyolcvan évesig mindenki megtalálja a helyét. A liturgiai szolgálat mellett egymást szerető, segítő közösséggé is váltunk.
Szeretettel várunk új tagokat is, jelentkezni lehet Johannánál a mise után. Próbáinkat minden vasárnap 1/2 9-től tartjuk templomunk oratóriumában.
 
Véletlen kép

Adományozás


Adományait a következő módon küldheti el:

Budapest-Budafok-Belváros
Szent Lipót Plébánia


Rövid név:
Budafok-Belvárosi Plébánia
Adószám: 19819497-1-43
Számlaszám: OTP
11722003-22472276

Budafok-Belváros Egyházközségi Alapítvány

Adószám: 18058527-1-43
Számlaszám: OTP
11722003-20098245
Véletlen kép


Ima a Nemzetközi
Eucharisztikus
Kongresszusért


Mennyei Atyánk,
minden élet forrása!
Küldd el Szenlelkedet,
hogy az önnmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben
velünk lévő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot,
hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk és népünk,
Európa és a világ lelki
megujulására szolgáljon!
Ámen.


Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalaból kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!
Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád
és szentjeiddel dicsérjelek Téged,
mindörökkön örökké. Amen

(Loyolai szent Ignác)