Főoldal
Főoldal
Történet
Elérhetőség
Miserend
Ministránsok
Cserkészek
Schola
Alapítvány
Képviselőtestület
Gyóntatás
Közösségeink
Népszokások
Szent Lipót
Templomunk védőszentje: Szent Lipót
A Budafok-belvárosi templomot 1755. október 6-án Padányi Bíró Márton veszprémi püspök Szent Lipót tiszteletére szentelte fel. Ismerjük őt? Ki is volt Szent Lipót.
A történelemben, mint III. (Babemberg) Lipótot ismerjük. A bajor származású (Leopold III. von Babenberg), a "kegyes őrgróf" (der milde Markgraf) 1073 körül született az Alsó-ausztriai Gars-ban. Vallásos nevelésben és igen kemény erkölcsök mentén nevelkedett. 1095-ben Ostmark tartomány őrgrófjává nevezték ki, mely tartományt 974-ben kapták II. Ottó német császártól az ősök. Korábbi neveltetésének köszönhetően az egyház rendíthetetlen híve, a pápa fő támogatója lett. Igazságos, de szigorú őrgrófként ismerték. Az európai uralkodókat is megosztó invesztitúra harcban a pápa mellé állt Az 1122.évi wormsi konkordátum egyik kimunkálója, és első aláírója volt. Az egyház, fő támasza Ostmarkban. Két feleségétől 18 gyermeke született. A nem túl jó magyar kapcsolatokat megpróbálta házassággal is enyhíteni. E célból Adalbert nevű fiát összeházasította Álmos herceg lányával, Hedviggel. Egy másik fia Konrád Salzburgi érsek lett. Mégis legismertebb gyermeke Otto von Freising az egyik legismertebb középkori egyházi író. 1147-ben a Keresztes hadakkal járt Magyarországon. Talán innen származik az egyik legismertebb munkájából a Frigyes császár tetteiből ( Gesta Friderici Imperatoris) a magyarokat becsmérlő szövege. II. felesége, Ágnes igen nagy hatással volt rá. Talán az ő közreműködésének is köszönhető az egyházakat, különösen a szerzetesrendeket támogató tevékenysége. Ő alapította a Bécs melletti Heiligenkreuz apátságát. Gazdag adományokkal támogatta Kleinmariazellt, Melket, a Göttweigi apátságot. Élete fő műve az ágostonos kanonokrend számára épített Klosterneuburgi templom és kolostor együttes. (Ehhez az építkezéshez egy kedves legenda fűződik. Felesége Ágnes, egy séta alkalmával elvesztette a kedvenc fátylát. Leopold fogadalmat tett, ha megtalálják a fátylat a megtalálás helyén egy templomot építtet. Állítólag így született meg Klosterneuburg.) 1126-ban az egyesülni készülő osztrák tartományok felajánlották számára a koronát a császári címmel egyetemben. Lipót határozottan visszautasította, mivel nem vágyott világi babérokra. 1136. november 15-én egy, Bécs környéki, vadászatot követően megfázott és az általa alapított kolostor falai között meghalt. A Klosterneuburgi templom altemplomában temették el. Hamvai ma is a híres "Verduni" oltár alatt pihennek.
A Római Katolikus Egyház 1485-ben emelte a szentek közé Lipótot. (Habsburg) I Lipót császár 1683-ban Ausztria védőszentjévé nyilvánította. A szent kultuszát Ausztriában és Magyarországon Mária Terézia szorgalmazta. Így nem véletlen, hogy a Promontor (budafoki) templom kifejezetten az ő kívánságára lett Szent Lipót tiszteletére felszentelve.
Garbóci László
helytörténész
 
Véletlen kép

Adományozás


Adományait a következő módon küldheti el:

Budapest-Budafok-Belváros
Szent Lipót Plébánia


Rövid név:
Budafok-Belvárosi Plébánia
Adószám: 19819497-1-43
Számlaszám: OTP
11722003-22472276

Budafok-Belváros Egyházközségi Alapítvány

Adószám: 18058527-1-43
Számlaszám: OTP
11722003-20098245
Véletlen kép


Ima a Nemzetközi
Eucharisztikus
Kongresszusért


Mennyei Atyánk,
minden élet forrása!
Küldd el Szenlelkedet,
hogy az önnmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben
velünk lévő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot,
hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk és népünk,
Európa és a világ lelki
megujulására szolgáljon!
Ámen.


Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalaból kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!
Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád
és szentjeiddel dicsérjelek Téged,
mindörökkön örökké. Amen

(Loyolai szent Ignác)