19 nov
2023

heti templomi hirdetés

1. Ma, a szegények világnapján a Katolikus Karitász javára van templomi gyűjtés.

2. A szentmisék végén ún. szent Erzsébet kenyeret osztunk majd a kedves híveknek a templom kapujában. Aki cserébe szívesen ad  tetszés szerinti önkéntes adományt, az a plébániai karitász működését fogja támogatni ezzel az adományával, amelyet hálásan köszönünk.

3. Múlt vasárnap szépen lezajlott templomunk védőszentjének, szent Lipótnak az ünnepsége. Hálásan köszönöm mindazoknak a segítségét, akik az ünnep létrehozásában és lebonyolításában tevékenyen részt vettek, akár anyagi támogatásukkal, akár fizikai munkájukkal, akár ünnepi jelenlétükkel. Isten fizesse meg mindenkinek a jóságát!

4. „Szállást keres a Szent Család” vándorprogramot hirdetünk plébániánk közösségének az adventi időszakban.
Várjuk azon családok jelentkezését, akik december 1-23. között legalább egyetlen napra szívesen befogadnák a kis Jézust és szüleit. Az ájtatosságot egyszerre két család végzi: az egyik elviszi a házhoz a Szent Családot, a másik befogadja, és a következő napig őrzi. Rövid közös ima után – esetleg szerény agapé keretében – a két család ismerkedhet, beszélgethet, szorosabbra fűzik a kötelékeket, ameddig idejük engedi. A következő napon az ájtatosság keretében továbbadják  a vándorláncot egy következő családnak. Aki úgy érzi, hogy tudja vállalni a befogadást, jelentkezzen november 20-ig személyesen, e-mailben, esetleg telefonon a szervezőknél, Polgár-Podonyi Krisztinél és Gadácsi Katinál, illetve a sekrestyében vagy a plébániahivatalban. További részletek a faliújságon találhatók!