8 okt
2022

heti hirdetés

1. Pénteken, október 14-én, az esti szentmise helyett igeliturgia lesz, szentáldozás lehetőségével.

2. A Magyar Püspöki Kar kérése a hívekhez

„2022.október 1. és november 28. között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarországon, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buzdítunk minden katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római katolikus valláshoz tartozását.

Ezúton is kérünk mindenkit, hogy a teljesen névtelen népszámlálás alkalmával bátran vallja meg a hitét, Krisztushoz és az ő Egyházához tartozását.”

3. Nyugdíjas klubunk a továbbiakban Nyugdíjasok Egyháztörténeti Klubja néven folytatja működését. A következő összejövetelünk október 20-án (csütörtökön) 15 órakor lesz a plébánia hittan termében.Témája – mivel október a szentolvasó hónapja – a Rózsafüzér kialakulásának története. lesz. Természetesen szívesen várjuk az aktív korú érdeklődőket is!

4. Október 15-én, szombaton este 7-kor a helyi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében koncert lesz itt a templomunkban az Anima Polonica együttes előadásában. Műsoron Telemann szonátái, liturgikus áriák lesznek, orgona és fuvola kísérettel. Szeretettel várunk mindenkit!