3 jan
2019

Felújításaink, beruházásaink 2018

 1. Templomtorony:
  Templomi alapítványuk finanszírozásával (~2,5 MFt), elkészültek a torony vakolatjavításai és festése, valamint folyamatban van a tűzrendészeti előírásokat is kielégítő villámhárító rendszer kiépítése.

 1. Tetőtér-beépítés és udvarlefedés tervezése:
  Elkészült a plébániai épület teljes felmérése és dokumentálása. A fa- és tartószerkezeti szakvélemények figyelembe vételével, további szakágak bevonásával, az engedélyezési szintű tervek készítése folyamatban van. A tervezési feladatok fedezetét, a pályázatunkkal elnyert 4,39 millió forint biztosítja.
 2. Gépi szellőzés és közösségi tér bővítése:
  • A gépészeti tervek, a bővülő közösségi tér figyelembe vételével elkészültek. Elfogadásra került a tervek alapján benyújtott vállalkozói ajánlat, 9,8 millió forintos költségkerettel.
  • Folyamatban van a „lovagteremből” nyíló, mintegy 55,0 m2 alapterületű helyiség felújításának, közösségi térré alakításának tervezése, kivitelezői ajánlat beszerzése, valamint a még ide tarozó teljes hátsó pincerendszer padozatának kavicsterítéses felújításának költségbecslése, elkészíttetése. Ezen feladatok ellátására, az elnyert pályázati keretből 4,9 millió forint áll rendelkezésünkre.
   Itt mondunk újólag köszönetet az Emberi Erőforrások Minisztériumának, céljaink megvalósításához nyújtott nagyon jelentős támogatásáért.
 3. évre benyújtott pályázatunk:
  Kerületi Önkormányzatunk által is jelentős összeggel támogatott, a már évek óta tervezgetett veszélyes támfal elbontására és újraépítésére nyújtottunk be pályázatot, 14,9 millió forintos támogatásra. Pályázatunk befogadásra került, elbírálása folyik.
 4. Óvoda:
  A érsekségi beruházás még mindig a közbeszerzési kiírásnál tart. Az azonban nagyon biztató, hogy az összes egyházi beruházásra megítélt állami támogatás átutalása megtörtént, a megvalósítás előkészítésére, lebonyolítására komoly műszaki gárda áll készen, dolgozik már.
  Részletes beszámolót, a vállalkozó kiválasztását követően fogunk adni.
  M.E.