30 márc
2020

Erdő Péter püspöki rendelkezése a húsvéti szertartásokról

Az Utolsó vacsora emlékmiséjét, a nagypénteki szertartásokat, a húsvéti vigíliát, valamint a húsvétvasárnapi szentmisét a plébánosok elvégezhetik egyetlen templomukban a hívek jelenléte nélkül, a Dekrétumban leírtak szerint, feltéve, hogy a hatósági előírások és a hivatalosan kiadott egészségügyi szabályok ezt lehetővé teszik. Ezeken a szertartásokon a koncelebráció és az asszisztencia részvétele, valamint kórus szereplése egészségi szempontból súlyosan aggályos. Lehet, hogy hamarosan tilos lesz.
A virágvasárnapi körmenet, a nagycsütörtöki lábmosási szertartás és az Oltáriszentség elvitele más oltárra, a nagypénteki csoportos hódolat a Kereszt előtt, a húsvéti vigílián a tűzszentelés és az azt követő gyertyás bevonulás, valamint a feltámadási körmenet idén elmarad.      Ahol a plébános több templomot lát el, ott is – ha addig más rendelkezés ezt teljesen meg nem tiltja – legfeljebb egyszer szabad elvégeznie a szertartást, de ennek időpontjáról – a lehetséges módokon – értesítse valamennyi általa ellátott templom híveit, hogy lélekben és imádságban ők is bekapcsolódhassanak az ünneplésbe.

A fenti rendelkezés csak arra az esetre vonatkozik, ha ezek a szertartások egyáltalán megtarthatók. A lehetőségekhez mérten hívják fel a hívek figyelmét a katolikus média és a közszolgálati csatornák ilyen közvetítéseire. Ahol ennek kialakult gyakorlata van, most is tegyék lehetővé, hogy a hívek interneten keresztül, otthonaikból, élőben kapcsolódhassanak be a szertartásokba és erről megfelelő módon (pl. honlapon, köremailben) értesítsék a híveket!
Az emberszeretet parancsa és az egymásért érzett felelősség ösztönözzön mindannyiunkat a fertőzések megelőzésére tett intézkedések szigorú betartására!