21 febr
2019

Cortonai Szent Margit

1247-ben született egy kis olasz faluban Lavianóban, gazdag családban, Fiatalságát, és később
bűnbánó éveit Cortona közelében töltötte, ezért lett Cortonai Margit a neve.

A krónikák szerint már kislány korában feltűnően szép volt. Hétéves korában meghalt az
édesanyja, senki nem törődött vele, és a lányt csak a világi dolgok érdekelték. Tizenhét évesen
egy környékbeli fiatal nemes szeretője lett, kilenc évig éltek így teljesen eltávolodva Istentől.
Ekkor a szeretőjét meggyilkolták, Margit találta meg a holttestet. Margitot megdöbbentette a
látvány. Ráébredt, hogy mindketten a bűn útját járták, és megértette, hogy életét elhibázta.
Ekkor mondta ki: Istenem, soha többé. Szakított erkölcstelen életével, templomba ment és az
akkori idők bűnbánati szokása szerint nyilvánosan vezekelt bűneiért. De sokan megvetették,
ezért majdnem visszaesett bűneibe. De erős maradt, életgyónást végzett, elosztotta szép ruháit, ékszereit, sokat böjtölt, vezekelt, imádkozott. Belépett a ferences harmadrendbe, és nem
törődött már külsejével, a legalantasabb munkákat is elvégezte. Itt is utolérte az emberek
gúnyolódása, de egy szentáldozás után szólt hozzá Jézus: Lányom, most sötétség vagy a világ
szemében, de majd halálod után felismerik nagy szégyenkezve, hogy ki voltál.  Ekkor érte a sátán
kísértése, hogy az Úr nem bocsátja meg bűneit. E lelki sötétség állapotában ismét szólt hozzá
Jézus és ez átsegítette a nehéz időszakban.

1274. február 22-én halt meg,1728-ban avatták szentté, a megtérő és bűneiket bánó nők
patrónusa. De mi is kövessük őt abban, amit egykor mondott: Istenem, soha többé.
Fellegi Béla