A betegek szentségét azok a megkeresztelt hívek vehetik fel, akik betegség vagy öregség miatt veszélyben forognak, ha ez a veszély nem is közvetlen életveszély. Ennek a szentségnek az a szerepe, hogy erőt adjon a szenvedés elviseléséhez a betegnek; segít abban, hogy a beteg egyesítse szenvedését Krisztus szenvedésével önmaga és az Egyház javára; esetleg hozzásegítsen a gyógyuláshoz, sőt a bűnbocsánathoz is, ha a beteg már nem képes gyónni. Éppen ezért mondhatni, hogy ennek a szentségnek a felvétele egyenes utat jelent a mennyországba.

A gyakorlatban a szentség felvétele úgy történik, hogy a gyónás után a pap megkeni a beteg homlokát és a kézfejét a betegek olajával ima kíséretében, amelyre a megkenések után két alkalommal ámen-t kell válaszolni.

Templomunkban évente egy alkalommal megszervezzük, hogy idős, beteg híveink a szentmise keretében felvehessék ezt a szentséget nagyböjt 4. vasárnapján.

Az idős vagy beteg híveket, akik szeretnének gyónni, áldozni, vagy a betegek kenetét felvenni, a hó első péntekén kérésre meglátogatjuk.

Sürgős esetben a plébániáról személyesen papot lehet hívni haldokló hozzátartozónkhoz. Kórházban fekvő betegek szentségekkel való sürgősségi ellátását a Katolikus Kórházlelkészség végzi. Sürgős esetekben éjjel-nappal hívható számuk: 06-1-213-96-20.