14 ápr
2021

A Krisztus-hívők eszkatologikus küldetése

Pál apostol szavai – „valahányszor eszitek e kenyeret, és isztok e kehelyből, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön” (1Kor 11,26) – mindennap elhangzanak a szentmisében. „Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz” – e mondat a keresztény élet összegzése lehet, hisz’ e hitvalló, eucharisztikus lelkiségű nézőpont nélkülözhetetlen a keresztény önazonossághoz.

Ha a hívő ember nem hiszi, hogy Jézus Krisztus érte meghalt és feltámadt, s nem vallja egész életével, annak minden tettével, hogy Megváltójával újra találkozik, akkor egész hite csupán látszat, külsőség, melynek nincs egzisztenciális súlya. „Hiszen ha a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló az igehirdetésünk, s hiábavaló a hitetek is” (1Kor 15,13–14). Tovább…