Hat évvel ezelőtt a felnőtt bérmálkozó csoport csak férfiakból állt. A bérmálkozásra való intenzív felkészülés egy éve alatt a csoport tagjaiként amellett, hogy egyre közelebb kerültünk Istenhez, a jézusi tanításokhoz és a Szentlélek munkálkodásának felismeréséhez, megismertük és megkedveltük egymást is. Erre – utólag – tényleg úgy tekinthetünk, mint a Szentlélek működésének és közbenjárásának tetten érhető első jele.

Az elhatározás, hogy a csoport tagjai a későbbiekben is tartsák a kapcsolatot, szinte egyhangú felvetés volt részünkről. Nagy örömünkre szolgált, hogy Zoli atya felkarolta ezt a megnyilvánulást és lelki vezetőként, szervezőként, összetartó személyként felvállalt minket. A csoport neve Férfisátor lett, amely vállalta a nyitottságot, és a hozzánk csatlakozni kívánó keresztény férfitársainkat örömmel befogadtuk, befogadjuk. A Férfisátor azóta is folyamatosan – havi rendszerességgel – összejön, és új tagokkal bővül.

A találkozók beszélgetések az Isten-ember, ember-ember kapcsolatokról. Van, hogy egy témát valamelyünk felkészüléssel, de akár az aktualitás fontossága miatt vezet fel, és a beszélgetés ehhez kapcsolódik. E mentén párbeszéd és gondolkodás, elmélyülés alakul ki és személyesen is, közösen is közelebb jutunk „valami jóhoz”. Ez segít feloldani ismerethiányunkat és a bennünk meglévő kérdéseket. Sokszor adódik az a jó lehetőség, hogy Zoli atya által felvetett témákról hallhatunk és beszélgethetünk, mint a például Jézus üzeneteinek megértéséről hétköznapjaink erkölcsi és lelki konfliktusaira vonatkoztatva, a felelősség és kötelesség kérdéséről, egyes kérdésekben az Egyház álláspontjának helyes értéséről, a család erősödésről, az egyén kihívásokkal és elvárásokkal szembeni megfeleléséről, a közösségek fejlesztésének fontosságáról.

Tágabb viszonylatokban beszélgetünk a kereszténységet érintő sorskérdésekről, a különböző keresztény felekezetek összetartozásáról, a keresztényüldözésről, más vallásokról. Ilyenkor vetődik fel a kérdés, mivel járulhatunk hozzá saját helyzetünkben e nagyléptékű kérdések megoldásához.

De természetesen szűkebb környezetünk, plébániánk életéhez kapcsolódóan is tájékozódunk és lehetőségeinkhez mérten aktívan is részt veszünk a megvalósításban.

Kedves Keresztény Férfitársaink! Szeretettel várunk benneteket akár néhány alkalomra is, csatlakozzatok a Férfisátorhoz, hogy közösségünk élete általatok is színesedjen, hozzátok gondolataitokat, mert ezáltal mindannyian kicsit közelebb kerülünk Istenhez is! Higgyétek el, a Szentlélek működik a Férfisátorban!