27 Júl
2019

Búcsúzás

Most hétfőn, július 29-én plébánosváltás lesz közösségünkben. Hálásan köszönöm közösségünk minden kedves tagjának az együtt töltött nyolc évet. Örömmel gondolok vissza az elmúlt időszak közös programjaira: a családi napokra, stációfutásokra, a templomi koncertekre, táborokra. Örömmel tapasztaltam a különböző helyi szokások élettel teli voltát: a virágszőnyeges úrnapi körmeneteket, a Lipót és Péter-Pál napok búcsújait, a budafoki élő kálvárián való keresztutakat, a Feltámadottal való öröm útjait.

Jó volt megtapasztalni, hogy annyian tesznek a templomi liturgia szebbé tételéért: a gregorián szkóla, a ministránsok, az elmúlt években itt szolgáló kántorok, sekrestyések, gitárosok, az Oltáregylet tagjai, a “karizmatikusok”, a képviselőtestület tagjai. Hálás vagyok, hogy egyre többen ismerik fel, hogy mennyire fontos: a misére járás mellett tartozzunk valamilyen egyházi közösségbe – a házas közösség, a férficsoport, az exkatekumenek, a zenei szolgálattevők, a hitoktatók, a nyugdíjasklub, valamint a különböző korosztályos csoportok tagjai. Külön köszönöm azoknak, akik elvállalták egy-egy közösség vezetését, vagy a szentségi előkészítők során nyújtottak komoly támogatást.

Köszönöm a munkatársaknak a templomban és a plébánián, hogy gördülékennyé tették a különböző események menetét, az irodai adminisztrációt, és lelkesen szervezték meg a különböző eseményeket. Külön köszönet illeti azokat, akik áldozataikkal komoly felelősséget is vállaltak közösségünk életéért.

Hálás vagyok azért a támogatásért, amit a közösség tagjaitól kaptam. És nem csupán lelki értelemben. Ez tette ugyanis lehetővé, hogy annyi minden megújulhasson: a kálvária a stációkkal, a Péter-Pál Kápolna, a templom tetőzete, a sekrestyeszekrény, a plébánia kiszolgálóegységei, a káplánlakás, a hittanterem és az iroda. Segítség nélkül bele sem mertem volna vágni a pincei közösségi helyiségek kialakításába, vagy a templom és kápolna vízelvezető rendszerének megújításába sem. Hálás vagyok, hogy annyian adományoztak  liturgikus ruhákra, kehelyaranyozásra. De az anyagiak közül leginkább azt köszönöm, hogy egyre többen veszik komolyan közösségünkből a püspöki kar egyházi adóra vonatkozó kérését, és keresetük 1-1,5 %-ával támogatják közösségünket. Ez teremti meg annak mozgásterét, hogy mindig sikerüljön valamit megújítani, megszépíteni.

Csak remélni tudom, hogy senkit nem hagytam ki a felsorolásból, hiszen annyian támogatták az elmúlt évek munkáját. Kérem, hogy ha valakit megbántottam hirtelen természetemmel, vagy azzal, hogy esetleg a szükségesnél komolyabban vettem, vagy éppen elhanyagoltam különböző előírásokat, bocsásson meg nekem. Kérem mindnyájuk imáit, hiszen továbbra is együtt zarándoklunk az üdvösség felé vezető úton. II. János Pál pápa szavai szerint mindnyájan össze vagyunk kötve egy láthatatlan szállal – az imádságban fel tudjuk emelni egymást. Ígérem, én is továbbra is imádságba foglalom a közösség tagjait.

Bíboros úr Ailer Gáspár atyát nevezte ki utódomul. Kérem, fogadják szeretettel, és hasonló támogatásban részesítsék, amelyet én kaptam az elmúlt években!

Még egyszer köszönöm az elmúlt időszakot.

Szeretettel és imádsággal:

Zoli atya